IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "moral education"
Proverbele și zicătorile – modele de cercetare pentru educația morală a generației tinere
Buzenco Aurelia
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică
Crîjanovschi Tatiana, Stafiu Natalia, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educației morale: comunism versus democrație
Belu Eliza
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofie și literatură: reflecții despre rolul lor pentru educația morală
Nita Adrian
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен нравственного идеала в педагогике
Lipskaia Olga
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poate fi predată etica?
Bălan Marin
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice ale profilului moral al adolescenţilor contemporani
Radu Corina
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelația principii – obiective - metodologie în formarea profilului moral al elevului
Voicu Cornelia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка педагогических кадров к повышению качества процесса совместного обучения
Zaiţev Igori
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația morală: context educațional
Voicu Cornelia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la joc, la educație morală
Hîrțan Ana, Haheu-Munteanu Eufrosinia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil intelectual: meditații ale lui Vasile Țapoc despre misiunea și responsabilitatea savantului și profesorului
Coandă Svetlana
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea atitudinii subiective față de animale în contextul modelării conștiinței ecologice la elevi
Grușețchi Elena
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația morală, modernism versus postmodernism
Voicu Cornelia
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de educație morală a elevilor din ciclul primar
Gînju Tatiana
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie pentru responsabilizare socială
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Партнериат учреждения раннего образования и семьи по нравственному воспитанию детей
Dîmcenco Zlata1, Ianioglo Maria2
1 Гимназия – детский сад им. С. Демиреля м. Комрат,
2 Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul popular – valoare spirituală a neamului
Stamati Maria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea trăsăturilor morale la vărsta preșcolară
Postica Larisa
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele jocului popular în educația morală a copiilor
Stamati Elena, Budiștean Cristina
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 8 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31