IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "Exercise"
Технологии послеоперационного восстановления спортсменов с повреждениями вращательной манжеты плеча
Popadiuha Iurii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление эффективности применения дополнительных аэробных нагрузок у женщин 20–30 лет при избыточной массе тела и ожирении I степени
Pogorleţchi Ala, Saviţchi Svetlana, Corman Mariana
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of the zinc supplementation and weight trainings on the testosterone levels
Cinar Vedat1, Taner Akbulut1, Mine Turgut2, Mucahit Sarikaya3
1 Firat University,
2 Bartın University, Turkey,
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu asupra clasificării tehnicilor din artele marţiale
Negoescu Mihai Cristian, Ionescu Mihail-Leonard
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea reprezentărilor despre operațiile aritmetice la copiii de vârstă preșcolară mare prin prisma metodei exercițiului
Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare și dezvoltare a capacităților de înmulțire și împărțire a numerelor naturale la elevii din clasa a III-a
Ciubuc Rita1, Nour Alexandra2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților tehnice și organizarea exercițiilor instructiv-distractive în procesul studiului la pian
Spînu Viorica
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2. 2023. Bălți. .
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль упражнений в преподавании иностранного языка
Sucman Anna
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mersul pe jos – cel mai eficient exercițiu pentru sănătatea fizică și psihică a organismului uman
Arsene Igor1, Arnaut Ion2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of physical exercise on metabolic diseases
Ghervan Oana-Emilia1, Leuciuc Florin2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Sciences of Human Kinetics
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2344-2026
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența efortului fizic asupra personalității studenților
Şunea Răzvan
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcinile pentru acasă la educaţia fizică – mijloc eficace de sporire a activismului motrice al adolescenţilor
Covaliciuc Nadejda1, Gniteţkaia Tatiana1, Ivanova Ana2
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea fizică a copiilor de 6-7 ani în instituțiile preșcolare
Buciu Daniela1, Ciorbă Constantin2
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on the Importance of Physical Exercise in the Recovery and Social Integration of Pupils with Special Needs
Pehoiu Constantin, Savu Cristian Florian
Valahia University of Targoviste
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea potențialului psihomotric al elevilor de ciclu gimnazial prin practicarea activitățior fizice independente
Toma Alin-Cătălin1, Popescu Veronica2
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lipazei și a trigliceridelor în efortul fizic al sportivilor înotători
Erhan Ecaterina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 28 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală
Nastas Natalia1, Filipov Valeriu2
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea, respectarea și garantarea drepturilor , și libertăților omului
Calarașanu Violeta
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация формирующего оценивания в вузе с использованием информационных технологий
Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35