IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "educaţie economică"
Importanța educației economice ȋn rȋndul populației ȋn Republica Moldova
Alexandru Gore
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building a model of internationalization as a factor of development of integration processes of higher economic education in the Republic of Moldova
Trifonova Larisa
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de educație economică a copiilor în familie
Oloieru Anastasia
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-803-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale pregătirii studenţilor facultăţilor pedagogice pentru implementarea „noilor educaţii” în şcoala primară
Ciobanu Lora
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor parentale pentru eficientizarea educaţiei economice familiale
Oloieru Anastasia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atenuarea inegalităților prin educația economică
Szabo Eva
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Bălan Mariana, Enachi Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice de formare a competențelor economice în școala primară
Ciobanu Lora
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea lacunelor privind formarea culturii economice la studenții pedagogi
Oloieru Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi
Oloieru Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-127. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație economică – o dimensiune a educației integrale
Grigor Ina
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12