IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "voinţă"
Caracteristici ale nivelurilor de manifestare a voinței la elevi
Paladi Oxana1, Lungu Tatiana12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inițiativei și independenței la preadolescenți
Niţa Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind subiectul infracțiunii prevăzute la art. 2011 Cod penal al Republicii Moldova „Violenţă în familie”
Ionaşcu Vitalie, Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detectarea științifică a conduitei simulate: utilizarea tehnicii poligraf
Grama Mariana
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și calitățile actului volitiv
Niță (Irofte) Liliana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schopenhauer şi Eminescu
Guțu Crina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale nivelurilor de manifestare a voinței la elevi
Paladi Oxana, Lungu Tatiana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea team building prin competiții de baschet la sportivii de 15-16 ani
Anastasiu Andreea-Mădălina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Condamnarea” omului la libertate: realizări, tendinţe, controverse
Jacota-Dragan Olga
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea voinței la preadolescenții contemporani
Racu Iulia, Niţa Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de vinovăție în istoria gândirii filosofice
Ursu Viorica
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form
Ursu Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice și practice privind sucesiunea testamentară în noul regulament al codului civil al Republicii Moldova
Ursu Viorica, Baidan Liliana
Journal of Social Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-1464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracţiunii de vandalism
Pilat Sofia
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea moștenirii legale de cea testamentară
Gîscă Cristina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice
Bâlici Veronica
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерный анализ развития компонентов волевой сферы в дошкольном возрасте.
Racu Jana1, Mulco Iulia2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea personalităţii elevului prin reorganizarea managementului lecţiei
Botnaru Ion, Roşca Angela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте
Mulco Iulia1, Racu Jana2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника
Mulco Iulia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31