IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "formare"

Integrare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova – probleme și perspective

Saghin Lilia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea competitivității naționale. Metodologia formării inovatorilor
Salame Hoda
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi perspective in formarea şi educarea studentului in calitate de viitor profesor de muzică şi dirijor de cor
Guţanu Luminiţa
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul managerului institutiei de învatamînt asupra formarii atitudinii fata de institutie

Ştefîrţa Adelina1, Malîi Anatolii2
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte practice a integrarii sociale a copiilor aflati în dificultate

Fulga Angela, Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţle de dezvoltare a fermelor-pilot de testare şi pregătire din Lituania
Gargasas Audrius, Stulginskis Aleksandras, Ramanauskas Julius
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зміст адміні-стративноправових відносин у сфері формування та реалізації державної політики національною поліцією у визначених сферах

Maiorov Vladimir
Міжрегіона́льна акаде́мія управлі́ння персона́лом (МАУП)
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării: carieră plus

Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2017 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalizarea cercetărilor multilaterale privind cultivarea clonelor din soiurile europene în condiţiile Republicii Moldova

Cuharschi Mihail, Cebanu Vitalie, Botnarenco Andrei, Antoci Alexandru, Obadă Leonora, Craveţ Natalia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea voluntariatului în calitate de educație nonformală la nivel European

Andrieş Vasile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование и развитие компетенций учащихся в области Веб-дизайна

Zagorcea Irina
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea personalităţii elevului prin reorganizarea managementului lecţiei
Botnaru Ion, Roşca Angela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildung – un concept specific al pedagogiei germane. O perspectivă istorică

Lupașcu Lilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecționarea profesională a cadrelor de informații

Fortuna Andrei
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22