IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(115) pentru cuvîntul-cheie "aggression"
Caracteristici ale agresivității și accentuărilor de caracter la adolescenții delicvenți
Cerlat Raisa1, Creangă Victoria2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение метафорических ассоциативных карт в работе психолога
Gasanova Giulnara
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodzinne implikacje zachowań agresywnych adolescentów
Szmagaj Karolina, Bartoszewski Jakub
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării
Sîrbu Serghei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările caracteriale şi comportamentale ale copilului agresat fizic
Bălan-Scânteie Gabriela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The causes of abusive discipline
Rotaru-Sîrbu Natalia, Bota Alexandra-Vasilena
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul războiului din Ucraina asupra procesului de integrare europeană a Republicii Moldova
Cărbune Radj
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea agresivității la conducătorii auto
Haidu Felicia-Aurica
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambasadori antibullying în școli – proiect de voluntariat
Bloj Emil Sorin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile comportamentului violent şi autoagresiv în rândul elevilor claselor liceale din mun. Chişinău, Republica Moldova
Zepca Victor, Gisca Veronica, Ţurcan Larisa, Topada (Zaporojan) Aculina
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea și recunoașterea fenomenului de bullying în școală – o condiție esențială pentru securitatea psihologică a copiilor (studiu privind percepția asupra fenomenului de bullying în școală)
Bercaru Nicoleta
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-21. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea comportamentului violent la copiii de vârsta preadolescentei
Maftei Silvia, Moraru Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințe ale manifestării comportamentelor agresive în context școlar
Balan Corina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea și violenţa în sport
Televca Oleg
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale agresivității și accentuărilor de caracter la adolescenții delicvenți.
Cerlat Raisa, Creangă Victoria
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агрессивное поведение в младшем школьном возрасте: природа, основные проявления и психологические методы коррекции
Chior Liudmila
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Three-dimensional approach to preventing and reducing bullying in high schools
Georgescu Corina Ioana
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changing vision of education for peace in the Republic of Moldova
Guţu Vladimir, Toma Natalia, Spînu Lilia
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul psihopedagogic de diminuare a agresivității, la agresori, în mediul penitenciar
Sabareanu Laurențiu-Mihai12, Gonţa Victoria1
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое состояние и агрессия у борцов высокой квалификации
Korobeinikov Gheorghe1, Korobeinikova Lesea1, Borisova Olha1, Goraşcenco Alexandru2, Korobeinikova Ioanna1, Voronțov Andrei1
2 Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 115