IBN
Закрыть
Rotaru-Sîrbu Natalia
Cuvinte-cheie (78): abuse (6), abuz (4), anxiety (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Principles of providing psycho-social assistance to women victims of family violence
Rotaru-Sîrbu Natalia
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 7 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Atașamentul femeilor abuzate în copilărie
Rotaru-Sîrbu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-70. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Dimensiuni socio-pedagogice ale asistenței familiei și adolescentului in situații de risc
Haraz Svetlana , Rotaru-Sîrbu Natalia , Caisân-Popa Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disciplinarea abuzivă și cauzelel ei
Rotaru-Sîrbu Natalia12 , Bota Alexandra-Vasilena1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența gadjeturilor în dezvoltarea copiilor de vârstă fragedă
Rotaru-Sîrbu Natalia12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostilitatea femeilor abuzate în copilărie
Rotaru-Sîrbu Natalia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of child abuse
Rotaru-Sîrbu Natalia12
1 Free International University of Moldova,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse abuzului în copilărie
Rotaru-Sîrbu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-138. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

The causes of abusive discipline
Rotaru-Sîrbu Natalia , Bota Alexandra-Vasilena
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of gadgets on the development of early-aged children
Rotaru-Sîrbu Natalia
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-77. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Sentimenul de culpabilitate la femeile abuzate în copilărie
Rotaru-Sîrbu Natalia , Groza (Verdeş) Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Formarea sentimentului de securitate psihologică
Rotaru-Sîrbu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12