IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "metabolism"
Роль свободных аминокислот в регуляции высшей нервной деятельности
Redcozubova Galina, Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метаболические изменения в организме лыжников-гонщиков при воздействии комплекса тестирующих нагрузок
Zemțova Irina, Stanchevici Liudmila
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of indigenous medicinal plants on the glycemic indices against the background of experimental diabetes
Crivoi Aurelia1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Cojocari Lidia2, Druţa Adriana1
1 Moldova State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the "Decis" pesticide on physiological changes and animal health
Budeanu Liuba
Moldova State University
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piridoxina: utilizări actuale și perspective noi
Dumitras Mariana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metabolismul cardiac în ischemia acută
Mitrofan (Gheorghiță) Irina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metabolismul hepatocitelor izolate de la şobolani, destinate ingineriei tisulare a ficatului
Jian Mariana, Moghildea Ivan, Cobzac Vitalie, Sarev Violeta
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metabolismul glucozei în cancer
Gritcan Ala
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения органической формы йода для биокоррекции и профилактики йоддефицита в питании хряков-производителей и его влияние на клинико-физиологическое состояние организма
Nikanova L.1, Fomicev Iu.1, Nadeev V.2, Gromova M.3
2 Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция,
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние противокетозной кормовой добавки на ферментативную активность содержимого рубца в транзитный период
Nevostruyeva I., Vudmaska I., Gudima V., Golova N., Saciko R.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биологически активных веществ на метаболизм в организме поросят-отъемышей
Buciko O.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul biochimic al metabolismului carbohidraților în organismul uman
Cojan Constantin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea potenţialului bionatural al tincturii de propolis în dereglările metabolismului glucidic
Crivoi Aurelia1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Para Iulian1, Cojocari Lidia2, Suveică Luminiţa3, Pozdneacova Ilona1, Druţa Adriana1, Ilieş Ana1, Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber4, Pană Sergiu5
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм метаболических нарушений при COVID-19 и возможные пути профилактики
Strutinschi Tudor1, Mereuţă Ion12, Carauş Vladimir1, Dubcenco Valeriu2, Poleacova Lilia1, Fedaş Vasile1, Gutium Iulian2, Gutium V.2
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности метаболизма глутатиона при COVID-19.
Mereuţă Ion12, Strutinschi Tudor1, Bodrug Nicolae2, Poleacova Lilia1, Carauş Vladimir1, Cebotari Anghela1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările metabolismului cuprului în epilepsia metabolică
Damian Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor proceselor metabolice de bază pe şobolani la acţiune subcronică a produsului de uz fitosanitar Cuprocsan 345 SC
Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile metabolismului aminoacizilor la pacienţii cu hipotiroidie.
Vudu Lorina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(44) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia celulară în tratamentul cirozei hepatice prin prisma unor parametri biochimici (Reviu)
Jian Mariana, Slivca Oleg, Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica, Macagonova Olga, Nacu Viorel
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Carauş Vladimir, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69