IBN
Закрыть

130Publicaţii

2902Descărcări

91922Vizualizări

Crivoi Aurelia105Bacalov Iurie99Druţa Adriana63Para Iulian55Cojocari Lidia50Ilieş Ana35Pozdneacova Ilona30Aşevschi Valentin26Casco Doina18Suveică Luminiţa16Prodan Maria16Bacalov Irina16Mărjineanu Ana16Ciocîrlan Victor13Usatîi Agafia11Bîrsan Ana11Dobrojan Sergiu9Gherman Ion9Mărjineanu Ana9Jigău Gheorghe8Matei Vasile8Croitori Constantin8Moşnoi Elena8Yaacoubi Saleh7Abu-Zaiton Ahmed7Beşliu Alina7Pană Sergiu6Molodoi Elena6Deleu Inga6Borisova Tamara5Dobrojan Galina5Rotaru Ana5Cojocari Ana5Chiseliţa Natalia4Cernei Galina4Bîlici-Racu Cristina4Cazacu Oleg4Avasiloae Irina4Bulmaga Ion4Perederco Iana4Tobultoc Olga4Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber4Bodrug Tatiana3Bejenaru (Fulga) Ludmila3Calosina Ana3Rotari Ana3Bîlici Constantin3Cucu Veronica3Ganja Elena3Turchin Boris3Glicicovschi L.3Popuşoi Iulia3Revenco Andreea3Topală Lilia2Barbaroş Mihail2Sturza Rodica2Moldoveanu Taisia2Trofim Alina2Efremova Nadejda2Bivol Natalia2Erhan Ecaterina2Melnic Victor2Druţă Ala2Gjicicovschi Liuba2Vrabie Elena2Luca Natalia2Roșca Vlad2Dobrea Adelina2Gaberi Valentin2Ghendov-Moşanu Aliona1Sandulachi Elisaveta1Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1Corlăteanu Alexandr1Cobzari Ludmila1Chisnicean Lilia1Chiseliţă Oleg1Bolocan Nistor1Bârsan Ana1Cucu Tatiana1Vrabie Adrian1Costiş Valentina1Ţiţei Victor1Cojocari Ludmila1Moroşanu Victoria1Ciobanu Nicolae1Ungureanu Ion1Vostricov Denis1Gherman Beatrice1Albrecht Uwe Willi1Pompuş Irina1Erhan (Guţu) Tatiana1Rotari Alexandr1Slivciuc Rada1Melnic Angela1Cumpănă Rodica1Prida Ion1Ialovaia Antonina1Krajevskaia Alla1Buracinschi Natalia1Patraș Antoanela1Cherkashyna Anastasiia1Stadnic Angela1Verebcean Ana1Gheras Dragoș1Bîrsan Vasile1Ngoc Hoi Nguen1Thi Ty Nguen1Thi Cam Tu Mai1Mallum Mahamat1Abu Samer Mahmud1Barbaroș Mihai1Melnic Cristin1Bîtlan Gabriela1Zubco Ionela1
Integrare prin cercetare și inovare.10Integrare prin cercetare şi inovare.6Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic5Fiziologia şi sănătatea3Modern Technologies in the Food Industry3Zootehnie şi biotehnologii 2Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică2Viitorul ne aparţine1Microbial Biotechnology1The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions1Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice1Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică1NANO1Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” 1Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale1Ecological and environmental chemistry 1Ştiinţă, educaţie, cultură 1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community1Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor1Natural sciences in the dialogue of generations1Modern Trends in the Agricultural Higher Education1
Chiriţa Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(8)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 70. Publicaţii la conferinţe din RM - 44. Publicaţii peste hotare - 12.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 31
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 21
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 43
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2023 - 19

The functions of cyano-fixing bacteria in the context of soil health
Jigău Gheorghe , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Turchin Boris , Kiritsa Elena , Druţa Adriana
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul extractului apos din Nostoc halophilum hansg. CNMN CB-17 asupra formulei leucocitare în diabetul experimental
Trofim Alina , Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Zubco Ionela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(166) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul speciilor Crassica oleracea şi Helianthus annuus ce conţin tiocianat asupra stării funcţionale a glandei tiroide
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Bîtlan Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul spirulinei crescute pe ape reziduale asupra stării funcţionale a glandei tiroide pe fondalul diabetului experimental
Bacalov Iurie , Druţa Adriana , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia , Dobrojan Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența toxicologică a pesticidului decis asupra sănătății solului și a sănătății umane
Crivoi Aurelia , Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența toxicologică a pesticidului decis asupra sănătății solului și a sănătății umane
Crivoi Aurelia , Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological study of Echinacea purpurea (l.) Species back in culture at the agrobiological station of the state University of Moldova
Melnic Victor1 , Birsan Ana1 , Kiritsa Elena1 , Buracinschi Natalia1 , Melnic Angela1 , Pompuş Irina2 , Melnic Cristin1
1 Moldova State University,
2 Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normative de evaluate și optimizare a parametrilor fizici de sănătate a cernoziomurilor arabile
Jigău Gheorghe1 , Stadnic Angela1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana1 , Gaberi Valentin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 FPC „Vitis Cojuşna” SRL
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul melanotropinei în modificările adaptative funcționale a sistemului hipotalamo-hipofizo- suprarenal la acțiunea substanțelor psihotrope
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Ciocîrlan Victor , Popuşoi Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea solului şi criterii de evaluare prin prisma conceptului biofizic al pedogenezei
Jigău Gheorghe1 , Dobrojan Sergiu1 , Dobrojan Galina1 , Turchin Boris1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana1 , Gaberi Valentin2 , Bolocan Nistor3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 FPC „Vitis Cojuşna” SRL,
3 Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala științifică în domeniul fiziologiei omului și animalelor din Republica Moldova.
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Ciocîrlan Victor , Druţa Adriana , Cojocari Lidia , Ngoc Hoi Nguen , Thi Cam Tu Mai , Thi Ty Nguen , Mallum Mahamat , Abu Samer Mahmud , Albrecht Uwe Willi
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptomele acute primare ale diabetului experimental pe fondul administrării biopreparatului SMAP-4
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Bîrsan Ana , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Revenco Andreea
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul tiroidian la administrarea tincturii de propolis și a extractului de arnica montana pe fondalul diabetul experimental.
Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia , Trofim Alina , Druţa Adriana , Dobrea Adelina , Barbaroș Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the chemical composition of the essential oil of Monarda fistulosa L. cultivated in the collection of theState University of Moldova Agrobiological Station
Melnic Victor1 , Kiritsa Elena1 , Dobrojan Sergiu1 , Chisnicean Lilia2 , Ţiţei Victor2 , Ciobanu Nicolae2
1 Moldova State University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The functions of cyano-fixing bacteria in the context of soil health
Jigău Gheorghe , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Turchin Boris , Kiritsa Elena , Druţa Adriana
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 18. 2023. Iași. .
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of indigenous medicinal plants on the glycemic indices against the background of experimental diabetes
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Kiritsa Elena1 , Cojocari Lidia2 , Druţa Adriana1
1 Moldova State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of noise pollution on the environment and the health of the human population
Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Druţa Adriana , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of noise pollution on the environment and the health of the human population
Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Druţa Adriana , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 18. 2023. Iași. .
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of type 2 diabetes on the quality of life of the patient in the Republic of Moldova
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Druţa Adriana
Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Modificările unor indici psihofiziologici la adolescenți pe fondalul stresului psihoemoţional
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopreparatelor asupra unor componente a sistemului imunitar în diabetul experimental din contextul infecției SARS-COV-2
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei, surse de poluare și măsuri de protecție
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-61. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul biopreparatului din Hippophae rhamnoides L. asupra unor componente sangvine la şobolanul alb de laborator pe fondalul diabetului experimental
Bacalov Iurie , Bîrsan Ana , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Bîrsan Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul imunomodulator şi hipoglicemiant al extractului de Aloe vera (Aloe barbadensis miller) pe fondalul diabetului experimental
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana , Ilieş Ana , Cojocari Lidia , Barbaroş Mihail , Revenco Andreea , Popuşoi Iulia , Dobrea Adelina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the phytopreparatus apuset-6 on the endocrine pancreas-thyroid axis
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Birsan Ana , Druţa Adriana , Barbaroş Mihail , Revenco Andreea , Popuşoi Iulia
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of drinking water quality on the cardiovascular system
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Dobrojan Sergiu , Druţa Adriana
Moldova State University
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of drinking water quality from the city of Făleşti on human population health
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Kiritsa Elena , Birsan Ana , Druţa Adriana
Moldova State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Fiziologia umană şi animală ca ştiinţă în Republica Moldova: practici şi oportunităţi de colaborare
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana1 , Ilieş Ana1 , Pană Sergiu2 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
3 Institutul de Endocrinologie
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 34(47) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul biopreparatului imunomodulator PHASC-5 asupra stării funcționale a gonadelor în diabetul experimental
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana , Gheras Dragoș
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul principiilor bioactive naturale asupra proceselor metabolice pe fundalul diabetului experimental
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Bîrsan Ana1 , Druţa Adriana1 , Para Iulian1 , Cojocari Lidia2 , Ciocîrlan Victor1 , Suveică Luminiţa3 , Ilieş Ana1 , Ganja Elena1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările statutului hormonal al glandei tiroide în diabetul experimental pe fondalul administrării biopreparatului imunomodulator PHASC-5
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii bioactive ce influențează metabolismul glucidic în contextul infecției SARS-COV-2
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul universitar Aurelia Crivoi – o personalitate excepțională
Cojocari Lidia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variaţia formulei leucocitare în diabetul experimental pe fondalul administrării biopreparatului Phasc-5 în contextul infecției SARS-CoV-2
Bacalov Iurie1 , Druţa Adriana1 , Crivoi Aurelia1 , Chiriţa Elena1 , Suveică Luminiţa2 , Para Iulian1 , Ilieş Ana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биоэлектрическая активность гипоталамуса животных получивших МСГ на фоне алиментарной холестеринемии
Бакалов Юрий , Кривой Aурелия , Кирица Елена , Друца Адриана
Молдавский Государственный Университет
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Stresul şi rolul lui în activitatea fizică și creativă la adolescenți
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Ilieş Ana1 , Druţa Adriana1 , Para Iulian1 , Pozdneacova Ilona1 , Cojocari Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele tireotrop şi insulinotrop ale substanţelor biologic active din plantele autohtone asupra organismelor vii
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Para Iulian1 , Pozdneacova Ilona1 , Druţa Adriana1 , Ilieş Ana1 , Ganja Elena1 , Cojocari Lidia2 , Suveică Luminiţa3 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber4 , Pană Sergiu5
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Institutul de Endocrinologie,
5 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea efectului hematomodulator al tincturii de propolis pe fundalul diabetului experimental
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana2 , Ilieş Ana2 , Para Iulian1 , Cojocari Lidia2 , Suveică Luminiţa3 , Pozdneacova Ilona3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea organismului – o verigă importantă în echilibrul homeostatic şi rolul unor preparate bionaturale
Bacalov Iurie1 , Druţa Adriana1 , Crivoi Aurelia1 , Chiriţa Elena1 , Para Iulian1 , Ilieş Ana1 , Pozdneacova Ilona1 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber2 , Pană Sergiu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Endocrinologie,
3 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea şi imunomodularea cu ajutorul principiilor biologic active
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Druţa Adriana , Chiriţa Elena , Para Iulian , Ilieş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obezitatea ca factor de risc major în cazurile de Covid-19
Suveică Luminiţa1 , Roșca Vlad1 , Crivoi Aurelia2 , Bacalov Iurie2 , Chiriţa Elena2 , Cojocari Lidia3 , Bârsan Ana2 , Druţa Adriana2 , Ilieş Ana2 , Para Iulian2 , Pozdneacova Ilona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obezitatea infantilă
Suveică Luminiţa1 , Roșca Vlad , Crivoi Aurelia2 , Bacalov Iurie2 , Chiriţa Elena2 , Cojocari Lidia3 , Druţa Adriana2 , Ilieş Ana2 , Para Iulian2 , Pozdneacova Ilona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social and economic effect of waste management policy in the Republic of Moldova
Cobzari Ludmila1 , Suveică Luminiţa2 , Vostricov Denis1 , Crivoi Aurelia3 , Bacalov Iurie3 , Kiritsa Elena3 , Druţa Adriana3 , Ilieş Ana3 , Para Iulian3 , Pozdneacova Ilona3 , Cojocari Lidia4
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Center of Public Health,
3 Moldova State University,
4 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние меланоцитостимулирующего гормона (МСГ) на липидный обмен
Бакалов Юрий , Кривой Aурелия , Кирица Елена , Друца Адриана
Молдавский Государственный Университет
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Evaluarea substanţelor biologic active din produsele apicole (concentraţia 0,05%) cu acţiune hepatoprotectoare în dereglările metabolismului glucidic
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Pozdneacova Ilona1 , Para Iulian1 , Druţa Adriana1 , Cojocari Lidia2 , Ilieş Ana1 , Ciocîrlan Victor1 , Suveică Luminiţa3 , Ganja Elena1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tincturii de propolis în concentraţie de 0,05% asupra nivelului de corticosteron în diabetul experimental
Druţa Adriana , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea potenţialului bionatural al tincturii de propolis în dereglările metabolismului glucidic
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Para Iulian1 , Cojocari Lidia2 , Suveică Luminiţa3 , Pozdneacova Ilona1 , Druţa Adriana1 , Ilieş Ana1 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber4 , Pană Sergiu5
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Institutul de Endocrinologie,
5 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modularea răspunsului imun în dereglările metabolismului glucidic la administrarea tincturii de propolis
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Ilieş Ana , Pozdneacova Ilona , Druţa Adriana , Para Iulian , Ciocîrlan Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul hiperglicemiei la şobolanul alb de laborator cu diabet alloxanic prin administrarea tincturii de propolis în concentraţie de 0,05%
Druţa Adriana , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia , Ilieş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Contribuţii la evaluarea unor principii bioactive de origine vegetală cu efect hipoglicemiant şi hematoprotector
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Ilieş Ana , Druţa Adriana , Pozdneacova Ilona , Para Iulian
Universitatea de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 130