IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "manuscripts"

Constituirea și completarea cu tipărituri românești a bibliotecii mănăstirii Noul Neamț în timpul lui Andronic Popovici (1861–1893)

Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О рукописном наследии молдавского книжника Гавриила Урика из монастыря Нямц

Paskal Alexandru
Российская государственная библиотека
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea istorico-arheologică bisericească din Chișinău – pilon cultural și spiritual al trecutului basarabean

Melinti Maxim
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhiva Știinţifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. de la secretizare la desecretizare (1984–1993)

Stratan Nicolae, Odochiciuc Victor, Andrei Grigore
Arhiva Știintifică Centrală a AȘM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea

Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5