IBN
Закрыть
Cereteu Igor
Cuvinte-cheie (100): mănăstirea Neamţ (4), carte veche (3), biblioteca (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

New contributions to the history of Suruceni Monastery
Cereteu Igor
Institute of History
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Activitatea tipografică de la Chișinău în perioada veche a cărții românești
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andronic Popovici, Arhimandrit, Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamț și Secu . Editor Ion Gumenâi
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea si tiparul in preocuparile inaintasilor culturii romanesti din Basarabia in perioada interbelica
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. Al xix-lea – prima jum. a sec. al xx-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020. Chișinău. .
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la istoria bibliotecii Mănăstirii Japca
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(123-124) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Chiaburu, Carte străină veche și rară din Colecțiile Bibliotecii Județene „G. T. Kirileanu” Neamț. Catalog, Piatra Neamț, 2019. 159 p.
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiparul și cartea românească veche în sistemul de valori europene
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Bibliotecile mănăstirești din Basarabia – centre de tezaurizare a patrimoniului de carte veche
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Andrei EȘANU, Valentina EȘANU, Lumina cărții la români (secolele XIV-XIX). Studii, surse și materiale, Editura Academiei Române – Muzeul Brăilei „Carol I”. Editura Istros, București-Brăila, 2018, 657 p.
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Constituirea și completarea cu tipărituri românești a bibliotecii mănăstirii Noul Neamț în timpul lui Andronic Popovici (1861–1893)
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspândirea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în sec. XVI-XIX
Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cartea slavonă din secolele XVII-XVIII în biblioteca mănăstirii Noul Neamț
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva știri despre biblioteca Mănăstirii Rudi
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2017 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O premieră istoriografică
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale, Cluj-Napoca, 2016
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 3 April, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Observaţiile meteorologice în spaţiul istoric al Ţării Moldovei din secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XIX-lea
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiparul şi circulaţia cărţii în Basarabia în preocupările istoriografiei Româneşti
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cărți vechi din biblioteca Mănăstirii Saharna
Cereteu Igor
Institutul de Istorie al AŞM
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2015 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 18 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46