IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-18(43) pentru indicele czu "37.091:004"
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice prin folosirea platformelor de învățământ
CZU : 37.091:004
Ştefan Elena Gabriela
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mediului on-line în activitatea profesională a cadrelor didactice
CZU : 37.091:004
Cucer Angela, Leuțanu Gabriela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea online: metode, tehnici, instrumente
CZU : 37.091:004
State Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea: evoluție sau revoluție?
CZU : 37.091:004
Petrovici Silvia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea online: între provocare şi oportunitate
CZU : 37.091:004
Franţuzan Ludmila, Pisău Aurelia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unui mediu favorabil dezvoltării competenţelor elevilor în contextul predării online
CZU : 37.091:004
Cernei Cristina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie online fără hotare prin intermediul proiectelor educaţionale intra-, inter- şi transdisciplinare
CZU : 37.091:004
Munca Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manualul digital interactiv – cheia succesului pentru TIC în educație
CZU : 37.091:004
Bulat-Guzun Ana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea spațiilor de învățare prin aplicarea metodologiei Design Thinking
CZU : 37.091:004
Iliev Mihail
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii formării iniţiale a profesorilor de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic
CZU : 37.091:004
Globa Angela, Gasnaş Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea TIC în procesul de evaluare
CZU : 37.091:004
Tofan Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condeieri despre didactica „ALTFEL”
CZU : 37.091:004
Franțuz Daria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca digitală Educație Online – conturarea unei pedagogii a continuării procesului educațional în perioada pandemiei
CZU : 37.091:004
Munca Daniela, Cutasevici Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În vreme de online
CZU : 37.091:004
Oleinic Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea conţinutului educaţional cu utilizarea TIC
CZU : 37.091:004
Maxian Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul Naţional – 2019 la Informatică: modernizare structurală şi de conţinut
CZU : 37.091:004
Corlat Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методология обработки педагогической информации с помощью критериев φ*–углового преобразования Фишера и U–Манна-Уитни
CZU : 37.091:004
Богданова Виолетта
Univers Pedagogic
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного обучения в эпоху цифровизации образования
CZU : 37.091:004
Билик Елена
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinări teoretice şi praxiologice ale manualului digital în procesul educaţional
CZU : 37.091:004
Chiriac Tatiana, Russu Aliona
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente digitale pentru o învăţare online eficientă în contextul provocărilor societale
CZU : 37.091:004
Pisău Aurelia
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43