IBN
Закрыть
Cernei Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Implementing universal design for learning principles in TEFL
Cernei Cristina
Public institution theoretical high school „Onisifor Ghibu”
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Dezvoltarea competențelor de comunicare a elevilor prin participări colaborative la nivel național și internațional
Cernei Cristina
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea colecțiilor Wakelet în predarea, evaluarea elevilor. Utilizarea colecțiilor în cadrul dezvoltării profesionaleDezvoltarea competențelor de comunicare a elevilor prin participări colaborative la nivel național și internațional
Cernei Cristina
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways of enhancing oral comprehension skills while working online by using Web2 tools
Cernei Cristina
Public institution theoretical high school „Onisifor Ghibu”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Crearea unui mediu favorabil dezvoltării competenţelor elevilor în contextul predării online
Cernei Cristina
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de gândire critică a elevilor în cadrlul orelor de limbă engleză prin integrarea principiilor și obiectivelor cursului opțional „educație pentru media”
Cernei Cristina
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Descriptorii de performanţă – necesitate actuală de cuantificare a cunoştinţelor la limba engleză în contextul integrării europene
Cernei Cristina1 , Cazac Viorica2
1 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţii preventive şi ameliorative în consemnarea insuccesului şcolar
Cernei Cristina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8