IBN
Закрыть
Kozakevici Olena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

  Hutsul folk costumes in the collection of the Seweryn Udziela Ethnografic Museum in Krakow: the history of the creation (embroidery, lace making, knitting)
Kozakevych Olena
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кружевоплетение в Галичине конца XIX – начала XX вв.: рукоделие, ремесло, искусство
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Women›s needlework in Galicia in the end of the 19th century – the beginning of the 20th century: lacemaking, knitting
Kozakevych Olena
Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Женские профессиональные школы рукоделияв Галичине конца XIX – первой трети ХХ века: зарубежный опыт
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Женское рукоделие в Галичине XIX – начала XX вв.: кружевоплетение, вязание
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
2021. Maximovca. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Этнолокальные и художественные особенности народной одежды бойков конца ХІХ – начала ХХІ вв.: ажурные чепцы (на основании полевых материалов и музейных коллекций Украины и Польши)
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Ажурные вырезные украшения в декоре традиционного украинского жилища (из фондов Этнографического музея в Кракове им. Сэвэрына Удзели)
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Декор традиционных рубашек «сорóчок» на закарпатской гуцульщине конца XIX – начала XXI вв.: кружево
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Художественно-профессиональное образование для женщин в Галичине конца ХІХ – начала ХХ в.: школы кружевоплетения
Козакевич Олена
Институт народоведения НАН Украины, Львов
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9