IBN
Закрыть
Iordan Corina
Cuvinte-cheie (41): translation strategies (2), strategii de traducere (2), Memoirs of a Geisha (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Abordarea pragmatică a cuvintelor realități în teoria traducerii
Iordan Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation of the realia words (monetary and measurement units) in Ion Creangă’s text from romanian into english
Iordan Corina
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Traducerea din română în engleză a cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie
Iordan Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conceptul de cuvânt realitate
Iordan Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric și problematica conceptului de  cuvânt realitate în traducere
Iordan Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rolul cuvintelor realităţi în diseminarea informaţiei culturale
Iordan Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Lexical peculiarities of translating Agatha Christie's detective stories into Romanian
Iordan Corina
State University of Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Vol.1. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7