Traducerea din română în engleză a cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
356 51
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 21:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’25:821.135.1’4=111 (1)
Балканские романские языки (1024)
Литература на балканских романских языках (1422)
SM ISO690:2012
IORDAN, Corina. Traducerea din română în engleză a cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), pp. 93-97. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Traducerea din română în engleză a cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie

The translation of the geographical realia words from Ion Creangă’s novel Childhood memories / recollections from childhood from romanian into english


CZU: 811.135.1’25:821.135.1’4=111
Pag. 93-97

Iordan Corina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020


Rezumat

Problema pe care se bazează cercetarea noastră este traducerea cuvintelor realități. Lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ-contrastiv al strategiilor de traducere utilizate de către traducătorii Ana Cartianu, R.C. Johnston și A.L. Lloyd pentru traducerea cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie, acestea fiind clasificate în trei categorii: 1) flora și fauna; 2) geografia fizică; 3) geografia culturală. Această temă a fost aleasă dat fiind faptul că este un aspect important al limbii și are o importanță teoretică și practică, fiind un obiect de studiu pentru mulți traducători, lingviști și specialiști în domeniu. Strategiile principale de traducere a cuvintelor realități geografice analizate în această lucrare au fost: transferul direct și echivalența.

The issue which our research is based on is the translation of the realia words. This paper is a comparative and contrastive study of the translation strategies used by the translators Ana Cartianu, R.C. Johnston and A.L. Lloyd in order to translate the geographical realia words from Ion Creangă’s novel Childhood Memories / Recollections from Childhood. These realia words were divided into three categories: 1. flora and fauna; 2. physical geography; 3. cultural geography. This topic was chosen due to the fact that it is an important aspect of the language and has a theoretical and practical importance, being an object of study for many translators, linguists and specialists in the field. The main strategies for translating the geographical realia words analyzed in this paper were: direct transfer and equivalence.

Cuvinte-cheie
strategii de traducere, cuvinte realități geografice, flora, fauna, geografie fizică, geografie culturală, Amintiri din copilărie,

translation strategies, geographical realia words, flora, fauna, physical geography, cultural geography, Childhood Memories / Recollections from Childhood