IBN
Закрыть
Sîli Anatolie
Cuvinte-cheie (68): registru (4), sit (3), conservare (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 3

Aspecte de restructurare a transportului public-urban de pasageri din municipiul Chișinău
Ciobanu Nicolae1 , Ţurcanu Iurie1 , Sîli Anatolie2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța și specificul managementului infrastructurii rutiere
Manţuc Elena , Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri cu planșee dală, comportare la seism, particularități și oportunități de utilizare
Manţuc Elena , Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Importanța protejării patrimoniului arhitectural
Sîli Anatolie , Manţuc Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte privind conservarea energiei în clădiri și construirea unui aspect arhitectural nou
Ciobanu Nicolae1 , Țurcanu Iurie1 , Sîli Anatolie2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de construcție din beton armat precomprimat
Sîli Anatolie
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de conservare a energiei în clădirile din Republica Moldova
Ciobanu Nicolae1 , Țurcanu Iurie1 , Sîli Anatolie2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Registrul monumentelor de arhitectura al municipiului Chisinau si practica internationala în elaborarea registrelor monumentelor de arhitectura
Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cadru legislativ privind protecția monumentelor de arhitectură în Republica Moldova și în alte state
Sîli Anatolie , Buimistru Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța protejării patrimoniului arhitectural
Sîli Anatolie , Buimistru Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Legislația privind protecția patrimoniului cultural
Ciobanu Nicolae , Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11