Importanța și specificul managementului infrastructurii rutiere
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
360 40
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-13 18:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005:625.7/8 (1)
Управление. Менеджмент (1794)
Дороги. Железные дороги. Железнодорожное строительство. Автомобильные дороги. Дорожное строительство (49)
SM ISO690:2012
MANŢUC, Elena, SÎLI, Anatolie. Importanța și specificul managementului infrastructurii rutiere. In: Abordări moderne privind drepturile patrimoniale, 12-13 mai 2022, Chisinau. Chişinău: MS Logo, 2022, pp. 390-395. ISBN 978-9975-3541-0-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale 2022
Conferința "Abordări moderne privind drepturile patrimoniale"
Chisinau, Moldova, 12-13 mai 2022

Importanța și specificul managementului infrastructurii rutiere

The importance and specificity of road infrastructure management

Важность и специфика управления дорожной инфраструктурой

CZU: 005:625.7/8

Pag. 390-395

Manţuc Elena, Sîli Anatolie
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

Drumurile reprezintă un factor de mare importanță pentru dezvoltarea infrastructurii statului. Ele stimulează investițiile, facilitează circulaţia oamenilor cât şi accesul la infrastructură socială. Gestionarea multiaspectuală a acestora contribuie la un nivel sporit al securității oamenilor şi asigură economii pentru sectorul public, agenţii economici și cetățeni. În aceasta ordine de idei, importanța managementului sectorului dat este indiscutabilă. Managementul aplicat sectorului drumurilor, dar și infrastructurii rutiere în întregime, reprezintă un proces sistematic de întreținere, modernizare, exploatare și monitorizare a tuturor aspectelor, combinând principiile de inginerie, practicile, raționalizarea economică în scopul realizării obiectivelor statului și așteptărilor membrilor societății.

Roads are a major factor in the development of state infrastructure. They stimulate investment, facilitate the movement of people and access to social infrastructure. Their multi-faceted management contributes to an increased level of human security and provides savings for the public sector, economic agents and citizens. In this sense, the importance of the management of this sector is indisputable. Management applied to the road sector, but also to the road infrastructure as a whole, is a systematic process of maintenance, modernization, operation and monitoring of all aspects, it combines engineering principles, practices, economic rationalization in order to achieve the objectives of the state and the expectations of members of society.

Cuvinte-cheie
infrastructura rutieră, mobilitatea, siguranţă, gestionare, calitatea, modernizarea, planificare, mediul urban, Securitate.,

road infrastructure, mobility, safety, management, Quality, modernization, planning, urban area, security.