IBN
Закрыть
Manţuc Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Principles of law enforcement activity by public authorities
Manţuc Elena
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Efficiency concept regarding law enforcement activity by the public authorities
Manţuc Elena
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 5, Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța și specificul managementului infrastructurii rutiere
Manţuc Elena , Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri cu planșee dală, comportare la seism, particularități și oportunități de utilizare
Manţuc Elena , Sîli Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Importanța protejării patrimoniului arhitectural
Sîli Anatolie , Manţuc Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Identificarea și caracteristica principalelor direcții de perfecționare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice
Manţuc Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului
Manţuc Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(313) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evenimentele juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului
Manţuc Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Calitatea bazei notmativ-juridice ca determinanta eficienței activității aplicării dreptului de către organele puterii de stat
Manţuc Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea proprietăților cheramzitobetonului în funcție de caracteristicile structurale a betonului
Rublicianu Aurelian , Manţuc Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de aplicare a normelor juridice ca formă a realizării dreptului și determinarea trăsăturilor esențiale ale acesteia
Manţuc Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile și circumstanțele ce determină comiterea erorilor în activitatea de aplicare a dreptului din partea organelor puterii de stat
Manţuc Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele caracteristici ale intersectării științelor: urbanismul și dreptul
Manţuc Elena , Rublicianu Aurelian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Factorii care determină eficiența activității de aplicare a dreptului de către organele autorităților publice
Negru Andrei1 , Manţuc Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14