IBN
Закрыть
Jalbă Angela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2018 - 1

Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova
Mârza Mihail1 , Buracinschi Natalia1 , Jalbă Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

MSP 13 P Crystal structure of 2-[2-(diphenylmethylene)-hydrazinyl]-5-{(2-[phenyl(PYRIDIN-2-yl)methylene]-hydrazinyl}-1,3,4-thiadiayole
Chumakov Yurii1 , Petrenko Peter A.1 , Jalbă Angela2 , Tsapkov Victor I.2 , Gulea Aurelian2
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6, R. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracteristica hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului cu proprietăţi antimicrobiene şi antiproliferative
Paholniţcaia Anastasia1 , Barbă Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological activity of copper(II) complexes of 2-formylpyridine 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones
Sargun Artur1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Gulea Aurelian1 , Sofroni Larisa3 , Stefan-van Staden Raluca-Ioana4 , Bîrcă Maria1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology,
4 National Institute of Research and Development for Electrochemistry and Condensed Matter
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, antitumor and antimicrobial activity of 3D-metal complexes with some derivatives of pyridine-2-carbaldehyde 4-(pyridine-2-yl) thiosemicarbazones
Căpăţînă Tatiana1 , Jalbă Angela1 , Zariciuc Elena2 , Sofroni Larisa3 , Sofroni Dumitru , Tsapkov Victor I.1 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

N,N'-[4,4'-(perfluoro-1,4-phenylene)-bis(oxy)-bis(4,1-phenylene)]-bis[2-(pyridine- 2ylmethylene) hydrazinecarbothioamide] as inhibitor of growth and reproduction of lncap prostate cancer cells
Gulea Aurelian1 , Jalbă Angela1 , Pahontu Elena Mihaela2 , Barba Nicanor1 , Tsapkov Victor I.1 , Sofroni Larisa3 , Stefan-van Staden Raluca-Ioana4
1 State University of Moldova,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
3 Institute of Oncology,
4 National Institute of Research and Development for Electrochemistry and Condensed Matter
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, Тезисы
2011. Новый Свет. ISBN 978-966-96879-6-8.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N,N’-[ 4,4’-(perfluoro-1,4-fenilen)-bis(oxi)-bis(4,1-fenilen)]-bis[2-(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotioamida] şi utilizarea ei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor LNCAP ale cancerului prostatei
Jalbă Angela
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The anticancer effect of copper(ii) complexes with 2-formylpyridine n-(2methylphenyl)thiosemicarbazone and n-(3-methylphenyl)-thiosemicarbazone
Gulea Aurelian1 , Vieru V.1 , Jalbă Angela1 , Tsapkov Victor I.1 , Bîrcă Maria1 , Sofroni Larisa2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Oncology
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, Тезисы
2011. Новый Свет. ISBN 978-966-96879-6-8.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Afectiuni chistice, pseudotumorale şi tumorale ale ficatului. Particularităti clinico-paraclinice
Gudumac Eva , Radilov Vladimir , Jalbă Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. IX / 2007 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9