IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(71)
2014
1. Soderjanie. Stratum plus. 2014, nr. 3, 14-9. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. B)
2010
2.

Asimetria gender în limbă

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 7-3. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
3.

Expresivitatea elementelor latineşti în comunicarea ştiinţifică

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 10-7. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
4.

Formarea competențelor de comunicare verbal în procesul de predare-asimilare a lexicului

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 14-11. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
5.

Reflectarea valorilor etico-morale şi sociale în „Instrucţia Blagocinului” din 1827

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 17-14. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
6.

Influența slavonă asupra lexicului românesc din slujba și acatistul cuviosului Serafim din Sarov (Publicate la tipografia eparhială din Chișinău)

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 21-18. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
7.

Mijloace lexico-gramaticale ale microcâmpului funcțional-semantic al aparenței

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 25-21. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
8.

Superlativul excepției – procedeu gramatical și afectiv în textele acatistelor

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 29-25. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
9.

Repere conceptuale pentru un demers imagologic în analiza folclorului literar (II): Stereotipurile

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 33-29. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
10.

Autenticitatea şi jocul perspectivelor în Patul lui Procust de Camil Petrescu

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 37-33. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
11.

Tăcerea lui V.Romanciuc în conotații heideggeriene

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 41-37. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
12.

Motive biblice în creația poeților Gr.Vieru și A.Suceveanu

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 46-41. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
13.

Repere metodologice ale constituirii lexicului de specialitate la studenţii economişti

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 50-46. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
14.

Conceptele Limbă-Etalon, Limbă-Ţintă, Model, din perspectiva lingvisticii contrastive

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 53-50. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
15.

Exprimarea comportamentului arrogant prin lexic verbal românesc

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 57-54. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
16.

Discursul clasic și discursul de computer ca discurs intermediar. Oralitatea ca discurs

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 61-57. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
17.

Oximoronizarea discursului în poezia lui Vasile Romanciuc

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 65-61. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
18.

Strategii didactice în abordarea conversației polifonice

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 69-65. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
19.

Câmpul funcțional-semantic și imaginarul lingvistic

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 73-69. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
20.

Mărci exclamative în textul Canonului Învierii

. Stratum plus. 2010, nr. 5, 79-73. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533. (Cat. C)
 
 

1-20 of 71