IBN
Închide

Lista articolelor în limba bulgara

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(21)
2010
1. PASLARI, M.

Приветствие на Ректора на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» по случай 15-годишнината от основаването му

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 10-9. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
2. VODINCIAR, E.

Дълбошкото съкровище – размисли върху биографията на една колекция

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 19-11. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
3. KARAIVANOV, N.

Георги Раковски за преселенията на българи в Бесарабия през ХIХ

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 31-20. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
4. CARAIVANOVA, T.

Преподавателите в Болградската гимназия – автори на учебници и тяхната роля за утвърждаване на българския език през Възраждането

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 44-32. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
5. TODOROV, V.

Етногеографічне середовище розвитку болгарських етногеографічних систем Укранського Придунав я

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 85-73. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
6. TODOROV, N.

ТРАКИ, или ДРАГИ? Историко-лингвистично изследване за произхода и първоначалното звучене на народностното име “траки” и местното име “Тракия”

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 99-87. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
7. HATLAS, J.

Две видни лица от Болградско в българската армия

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 107-100. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
8. ARNAUT, N.

Фитонимите в говора на българите от град Тараклия

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 167-160. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
9. BEROVA, V.

В Света на Димовите герои – фон Гайер от „Тютюн” и Адриана от „Роман без заглавие”

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 172-168. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
10. JELEASKOVA, M.

Местоименни форми в село Стояновка (лични, показателни, притежателни, неопределителни форми)

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 175-173. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
11. KIROVA-DINEVA, M.

Двама велики френски поети – с български корен. Пиер дьо Ронсар и Ана дьо Ноай са знаели родината на предците си

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 183-176. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
12. CONDOV, V.

И пак за акавизма в езика на българите в Бесарабия

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 203-198. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
13. MARINOV, D.

За българите кариоти в Бесарабия

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 215-204. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
14. CHELARSKII, E.

Фразеологизми с компоненти зооними в говора на тараклийци

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 232-225. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
15. GAIDARJI, N.

Творческо писане като средство за формиране на комуникативно умение у учениците на уроци по български език и литература

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 270-254. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
16. GENCEVA-ANGHELOVA, S.

За обучението по литература в средното училище

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 275-271. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
17. PASLARI, M.

Семиотичният подход като методологическа основа за формиране на комуникативно-речевите умения у малките ученици

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 322-305. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
18. TERZI, V.

Ролята на информационните технологии в самообразованието на учителя по музика

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 420-414. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
19. TERZI, V.

Проблемите на внедряването на музикално-компютърни технологии при подготовка на учители по музика

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 427-421. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
20. CARA, N.

Мъдростта на народа се отразява в езика му, докато народът живее

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 437-436. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
 
 

1-20 of 21