IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-12 16:09
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2021  (1 din 2)26    CZU
 2021  (1 din 2)26    
Nr. 2(142) 26CZU
 2020  (2 din 2)40    
Nr. 7(137) 25CZU
Nr. 2(132) 15CZU
 2019  (2 din 2)53    
Nr. 7(127) 29CZU
Nr. 2(122) 24CZU
 2018  (2 din 2)49    
Nr. 7(117) 17CZU
Nr. 2(112) 32CZU
 2017  (2 din 2)59    
Nr. 7(107) 27CZU
Nr. 2(102) 32CZU
 2016  (2 din 2)69    
Nr. 7(97) 30CZU
Nr. 2(92) 39CZU
 2015  (2 din 2)52    
Nr. 7(87) 17CZU
Nr. 2(82) 35CZU
 2014  (2 din 2)66    
Nr. 7(77) 26
Nr. 2(72) 40CZU
 2013  (2 din 2)59    
Nr. 2(69) 29
Nr. 7(67) 30
 2012  (2 din 2)66    
Nr. 7(57) 32
Nr. 2(52) 34
 2011  (2 din 2)77    
Nr. 7(47) 44
Nr. 2(42) 33
 2010  (2 din 2)111    
Nr. 7(37) 59
Nr. 2(32) 52
 2009  (2 din 2)92    
Nr. 7(27) 43
Nr. 2(22) 49
 2008  (2 din 2)85    
Nr. 8(18) 41
Nr. 3(13) 44
 2007  (2 din 2)103    
Nr. 8 49
Nr. 2 54
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (25.06.2021)
  • B (26.10.2017-24.06.2021)
  • B (21.05.2015-14.12.2016)
  • C (27.06.2013-21.05.2015)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole100713813543741934866
Volume29453191974
Total1036142667339393

Vizualizări   1454Descărcări   108

Conţinutul numărului de revistă

Structura cristalină şi proprietăţile optice ale materialelor compozite obţinute prin intercalare cu Cd a monocristalelor de GaSe și GaTe 3-11

CZU: 538.9

Vatavu-Cuculescu Elmira , Dmitroglo Liliana , Untila Dumitru , Sprincean Veaceslav , Caraman Mihail
Structura și compoziția elementară a stratului de Ga2O3 pe substrat de Ga2O3 12-21

CZU: 538.9:621.785.9

Sprincean Veaceslav
Sisteme suport pentru decizii clinice: starea actuală și perspective de viitor 22-28

CZU: 004.89:61

Beldiga Alexandru
Reglementări de stat ale activității comerciale externe a Republicii Moldova 29-34

CZU: 339.54(478)

Onofrei Alexandru , Guja Anatolie
Modelul discriminant de diagnostic și prognoză a stărilor de dificultate financiară în activitatea băncilor autohtone 35-46

CZU: 336.71:338.27(478)

Raiețchi Eugeniu
The model of evaluation and forecasting the financial stability of commercial banks and the banking sector in the Republic of Moldova 47-53

CZU: 336.71(478)

Bejan Anastasia
Fraudele în sistemul asigurărilor medicale – consecințele și metodele de combatere a acestora 54-59

CZU: 368.9.06:343.72

Caprian Iulia , Enachi Marcela
Sistemul național de inovare ca instrument de sporire a competitivității țării 60-71

CZU: 005:001.895(478)

Simciuc Elena
Impactul inovaţiilor asupra activităţilor umane: aspect metodologic 72-78

CZU: 658.3:001.895

Gribincea Alexandru
Modele de schimbare organizațională 79-86

CZU: 005.332.3

Stefanco Natalia
Cooperarea producătorilor agricoli: bariere în asociere și soluții pentru depășirea lor 87-92

CZU: 334.734:631.115.8(478)

Zaharco Silvia
Locul și rolul controlului ca funcție a managementului în instituțiile publice din România 93-100

CZU: 005.584.1+657.63(498)

Răvdan Gabriela-Alice
Modelul de management al carierei prin prisma profilului profesional al angajaţilor 101-106

CZU: 005.966:331(478)

Balmuş-Andone Mihaela
Unele aspecte privind conceptele de bugetare și performanță în cadrul sistemului de management financiar 107-112

CZU: 005.915:336.14

Mihaila Anastasia
Practica internațională și națională în domeniul evaluării în scop de garantare a împrumuturilor ipotecare 113-120

CZU: 336.77:332.2(4-672UE)

Volosatîi Carolina
Понятие, структура, управление и обслуживание государственного долга 121-125

CZU: 336.27

Гросул Наталья
Факторы обеспечения устойчивости доходной части бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня Республики Молдова 126-131

CZU: 336.14:352(478)

Мазур Елена
Предпосылки планирования карьеры молодых специалистов, генерируемые инновационными методами развития предпринимательства 132-135

CZU: 005.966:334.012(478)

Balmuş-Andone Mihaela , Вережан Николае
Compliance controlul – element primordial în asigurarea stabilității organizatorice a unei instituții 136-138

CZU: 005.25:657.6

Caprian Iulia , Covali Olga , Buzilă Liliana
Abordări privind contabilitatea costurilor de producţie și calculația costului produsului turistic 139-146

CZU: 657.474.5:338.48

Luşmanschi (Morari) Galina , Costețchi-Jușca Oxana
Aspecte generale privind contabilitatea amortizării şi deprecierii resurselor minerale 147-150

CZU: 657.4:330.15

Şevciuc Tatiana
Particularitățile organizaționale ale activității din industria telecomunicațiilor și influența acestora asupra contabilității 151-157

CZU: 654.9:657.47

Luşmanschi (Morari) Galina , Lungu Cristina
Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых 158-163

CZU: 657.1+657.6

Воронченко Тамара
Императивы системы качественных характеристик финансовой отчетности: международный опыт и национальная практика 164-169

CZU: 657.15

Golocialova Irina
Отображение социального капитала в информационных системах бухгалтерского учёта 170-175

CZU: 657.41/.45:004

Городиский Николай , Захаров Дмитрий
Проблемы бухгалтерского учета интеллектуального капитала в Украине в smart-логистических системах 176-180

CZU: 657.4:347.778(477)

Легенчук Сергей , Деркач Надежда
Роль и место бухгалтерского учета в системе стратегического менеджмента: современное состояние и перспективы развития 181-185

CZU: 657.1:005.21

Гринь Виктория
Аудиторские доказательства: порядок их получения и применения на предприятиях общественного питания 186-189

CZU: 657.63:334.724

Хорозова Валентина
Особенности учета себестоимости грузовых автоперевозок 190-192

CZU: 657.47:656.025.4

Герасимов Михаил