Digital deception: a psychosocial phenomenon of teling lies online
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
44 0
SM ISO690:2012
MOROZAN, Olga. Digital deception: a psychosocial phenomenon of teling lies online. In: Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională. Partea 2-a. , 11-12 decembrie 2014, Chişinău. Chişinău: Tipografia "Cavaioli", 2014, pp. 237-242. ISBN 978-9975-48-068-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne
Partea 2-a. , 2014
Conferința "Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne"
Chişinău, Moldova, 11-12 decembrie 2014

Digital deception: a psychosocial phenomenon of teling lies online


Pag. 237-242

Morozan Olga
 
Institute of Education Sciences
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2020


Rezumat

Articolul analizează decepţiunea digitală drept un fenomen psiho-social de minciună virtuală, manifestat printr-un control intenţionat asupra prezentării în plan online al informaţiei personale despre identitatea utilizatorului, având drept consecinţe creşterea nivelului de suspiciune şi diminuarea încrederii sociale, atât în relaţiile personale, cât şi cele de consumator. Studiul inclus dezvăluie modul de expunere/modificare a informaţiei personale de către adolescenţii-utilizatori de Internet şi modalităţile folosite de către aceştia în vederea exprimării reale sau manipulative a identităţii sale în cadrul diverselor tipuri de comunităţi, cum ar fi chat-urile sau jocurile online.