Unele aspecte a starii sanatatii populatiei în raioanele Orhei si Telenesti
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
366 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 20:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.75.05:614.2(478) (2)
Threats to the environment (565)
Public and professional organization of health (618)
SM ISO690:2012
BODRUG, Nicolae. Unele aspecte a starii sanatatii populatiei în raioanele Orhei si Telenesti. In: Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică. 14 februarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. "Impressum", 2019, pp. 63-69. ISBN 978-9975-3308-0-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Impactul antropic asupra calității mediului. 2019
Conferința "Impactul antropic asupra calității mediului."
Chişinău, Moldova, 14 februarie 2019

Unele aspecte a starii sanatatii populatiei în raioanele Orhei si Telenesti


DOI: https://doi.org/10.53380/9789975330800.06
CZU: 504.75.05:614.2(478)
Pag. 63-69

Bodrug Nicolae
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2019


Rezumat

Environmental pollution affects population health depending on the extension and the degree of exposure to environmental factors. In most cases it is difficult to obtain an accurate situation of exposure of population to harmful factors. Health status is determined by: human biology, ecological factors, the socio-economic situation of each person, and the quality of medical services. In according to regional peculiarities the interdependence of those factors could vary, but not significantly. The environmental risks are everywhere but diminishing them may improve the health status of the population.

Cuvinte-cheie
factori de mediu, sănătatea populaţiei, prevalența generală a populației