Un nou preparat de optimizare a stării funcţionale şi productivităţii plantelor
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
388 0
SM ISO690:2012
ŞTEFÎRŢĂ, Anastasia; BULHACU, I.; BOTNARI, Vasile; MELENCIUC, Mihail; BRÂNZĂ, Lilia; LEAHU, Igor; BUCEACEAIA, Svetlana. Un nou preparat de optimizare a stării funcţionale şi productivităţii plantelor. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, p. 118.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Un nou preparat de optimizare a stării funcţionale şi productivităţii plantelor


Pag. 118-118

Ştefîrţă Anastasia, Bulhacu I., Botnari Vasile, Melenciuc Mihail, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-