Critical factors for successful higher education systems
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
636 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-21 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07+378 (1)
Management aspects of educational institutions (200)
Higher education. Universities. Academic study (2680)
SM ISO690:2012
LEVKOVICH, Lavan Limor. Critical factors for successful higher education systems. In: EcoSoEn, 2019, nr. 1-2, pp. 134-138. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X

Critical factors for successful higher education systems

Factori critici pentru sisteme de învățământ superior de succes

CZU: 37.07+378
JEL: I25, I26

Pag. 134-138

Levkovich Lavan Limor
 
Institute of International Relations of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2019


Rezumat

The issue of quality assurance has risen very high on the Bologna agenda and is seen now as one of the key instruments which made to promote the attractiveness of European higher education. From 1999, it was made clear the fact that defining common criteria and methodologies in European Higher Education it was necessary to take into account the diversity of the various systems and traditions that would go into the construction of a comparable framework. This article will try to describe the most critical factors which need to be improved till the highest level of academic success.

Problema asigurării calității a crescut foarte mult pe agenda Bologna și este văzută acum ca unul din instrumentele-cheie care au contribuit la promovarea atractivității învățământului superior european. Începând cu anul 1999, sa clarificat faptul că, în definirea criteriilor și metodologiilor comune în învățământul superior european, este necesar să se țină seama de diversitatea diferitelor sisteme și tradiții care vor intra în construirea unui cadru comparabil. Acest articol va încerca să descrie factorii cei mai critici care au nevoie de îmbunătățirea celui mai înalt nivel de succes academic.

Cuvinte-cheie
higher education, critical factors, quality academic service,

Învăţământul superior, factori critici, serviciul academic de calitate