The influence of military leader's emotional competences on collective moral-psychological atmosphere
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
921 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-05 00:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (1076)
Social psychology (1003)
SM ISO690:2012
IURCHEVICI, Iulia. Influența competențelor emoționale ale liderului militar asupra atmosferei moral-psihologice a colectivului. In: EcoSoEn, 2019, nr. 1-2, pp. 118-126. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X

The influence of military leader's emotional competences on collective moral-psychological atmosphere

Influența competențelor emoționale ale liderului militar asupra atmosferei moral-psihologice a colectivului

CZU: 316.6

Pag. 118-126

Iurchevici Iulia12
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2019


Rezumat

This article have as purpose to discover the relationship between the emotional skills of the military leaders and the moral-psychological atmosphere of the military team that they lead. The described empirical study underlines the research of the military leader's emotional skills and the importance of their development for the efficiency of the team's leadership. The analysis of the research results confirms the hypothesis advanced by us, according to which the moral-psychological atmosphere of the military team depends to a great extent on the emotional skills of the military leader in his/her managerial capacity of military training and education. Thus, the high level of development of emotional skills of the leaders determine the welfare of the moral-psychological atmosphere of the collective. In order to raise the level of emotional intelligence of the military leaders, it is necessary to develop a program to train military staff, namely those with higher education degree, having a leading position. The officer must be trained and improved in the sphere of military education, and the essence of the officers’ training should focus on reflection and action, creative thinking and critical spirit, on the ability to find appropriate responses, with a clear ethical charge, as well as appropriate ways of dealing with issues and problems that may appear during their career. Also, the given training should include practical exercises regarding the development of emotional skills such as: emotional balance, interpersonal relation capacity, sociability, self-confidence, lack of inhibitions, responsibility, self-confidence, motivation for intellectual activities, independence, empathy, orientation towards solving tasks.

Acest articol vizează dezvăluirea relației dintre competențele emoționale ale liderului militar și atmosfera moral-psihologică a colectivului de militari pe care îl conduc. Studiul empiric descris pune accent pe cercetarea competențelor emoționale ale liderului militar și importanța dezvoltării acestora pentru eficiența activității colectivului condus. Analiza rezultatelor cercetării confirmă ipoteza înaintată de noi precum că atmosfera moral - psihologică a colectivului militar depinde în mare măsură de competențele emoționale ale liderului militar în calitatea sa de manager al instruirii și educației militare. Astfel, cu cât acestea prezintă un grad mai înalt de dezvoltare cu atât atmosfera moral psihologică a colectivului este mai bună. Pentru a ridica nivelul inteligenței emoționale a liderilor militari este necesar de a elabora un program de formare a cadrelor militare, în special a celor cu pregătire superioară, investite cu responsabilitatea de a conduce. Ofițerul trebuie format şi perfecţionat ca atare în învăţământul militar, iar în procesul de formare a ofiţerilor să se pună accentul pe reflecţie şi acţiune, gândire creativă şi spirit critic, capacitatea de a găsi răspunsuri adecvate, cu o evidentă încărcătură etică, provocărilor cu care se vor confrunta de-a lungul carierei. De asemenea în practica formării liderului militar trebuie inclusă dezvoltarea competențelor emoționale precum: echilibru emoțional, capacitatea de relaționare interpersonală, sociabilitatea, siguranța de sine, lipsa inhibițiilor, responsabilitatea, încrederea în forțele proprii, motivația pentru activitățile intelectuale, independența, empatia, prezența socială, orientarea spre rezolvarea sarcinilor.

Cuvinte-cheie
moral-psychological atmosphere, emotional coefficient, emotional skills, emotional intelligence, military collective, military leader,

abilități emoționale, atmosferă moral-psihologică, coeficient emoțional, competenţe emoţionale, Inteligenţa emoţională, colectiv militar, lider militar