Gastroenterologia și hepatologia pediatrică: probleme actuale și obiective
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-26 01:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.33/36:616-053.2 (1)
Pathology. Clinical medicine (3673)
SM ISO690:2012
RABA, Tatiana; BOLOGA, Ludmila; REVENCO, Ninel. Gastroenterologia și hepatologia pediatrică: probleme actuale și obiective. In: Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 2(83), pp. 57-63. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289

Gastroenterologia și hepatologia pediatrică: probleme actuale și obiective

Pediatric gastroenterology and hepatology pediatrics: current issues and objectives


CZU: 616.33/36:616-053.2
Pag. 57-63

Raba Tatiana, Bologa Ludmila, Revenco Ninel
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2019


Rezumat

The article shows the role and place of pediatric gastroenterology and hepatology in modern pediatrics, emphasizes the ways of its formation and development. Specific features of diseases of the digestive system in children were determined, the importance of modern methods, the relationship with such fundamental subjects as science of nutrition, clinical pharmacology and pharmacotherapy are noted. The scientifi c and practical connection with other medical subjects.

Показаны роль и место детской гастроэнтерологии в современной педиатрии, подчеркиваются пути ее становления и развития. Установлены особенности болезней органов пищеварения в детском возрасте, отмечается значение современных методов диагностики, взаимосвязь с такими фундаментальными дисциплинами, как нутрициология, клиническая фармакология и фармакотерапия. Рассмотрена научно-практическая связь с другими медицинскими дисциплинами.

Cuvinte-cheie
children, gastroenterology, science of nutrition, pharmacology, disease outcomes,

дети, гастроэнтерология, гепатология. нутрициология, фармакология, исходы болезней