Защита права на интимную, семейную и частную жизнь
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
160 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-06 17:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.721 (15)
Fundamental rights. Human rights. Rights and duties of the citizen (336)
SM ISO690:2012
СОСНА, Борис. Защита права на интимную, семейную и частную жизнь. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), pp. 48-53. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X

Защита права на интимную, семейную и частную жизнь

Protection of the right to intimate, family and private life


CZU: 342.721
Pag. 48-53

Сосна Борис
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 20 aprilie 2018


Rezumat

Право на интимную, семейную и частную жизнь установлено ст.28 Конституции РМ, принятой 29.07.1994 года, согласно которой государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь. [1] Согласно части (1) ст. 48 Конституции РМ семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Согласно части (2) ст. 48 Конституции РМ семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей

Dreptul la viață intimă, familială și privată este stabilit prin articolul 28 din Constituția Republicii Moldova, adoptat la 29 iulie 1994, potrivit căruia statul respectă și protejează viața intimă, familială și privată/ Conform părții (1) art. 48 din Constituția Republicii Moldova, familia este unitatea naturală și fundamentală a societății și are dreptul la protecție de către societate și stat. Conform părții (2) a art. 48 din Constituția RM, familia se bazează pe o căsătorie, încheiată de comun acord între bărbat și femeie, asupra egalității și dreptului și datoriei părinților de a crește, educa și educa copiii.  

The right to an intimate, family and private life is established by Article 28 of the Constitution of the Republic of Moldova, adopted on July 29, 1994, according to which the state respects and protects the intimate, family and private life. According to part (1) art. 48 of the Constitution of the Republic of Moldova, the family is the natural and fundamental unit of society and has the right to protection by society and the state. According to part (2) of Art. 48 of the RM Constitution, the family is based on a marriage, concluded by mutual consent of a man and a woman, on their equality and on the right and duty of parents to raise, educate and educate children

Cuvinte-cheie
семейный брак, частная жизнь, органы записи актов гражданского состояния.,

семья