Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
296 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 14:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018.43 (63)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2304)
SM ISO690:2012
GORINCIOI, Valeriu. Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr. 4(80), pp. 39-41. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455

Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă

CZU: 37.018.43
Pag. 39-41

Gorincioi Valeriu
 
Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 17 august 2017


Rezumat

În acest articol este prezentată experienţa desfăşurării cursului de instruire la distanţă (e-learning) Învăţăm Democraţia prin Dezbateri. Sînt arătate căile de accedere la curs, principalele elemente ale unui curs e-learning (lecţii, obiective, dicţionar, conţinuturi, antrenare, evaluare (inclusiv finală), chat, forum etc.). De asemenea, sînt menţionate punctele forte şi slabe ale cursului, opiniile unor participanţi la instruirea dată.

This article presents the experience of the distance learning (e-learning) course Learning democracy through debate. Showing ways of accession to course, the main elements of an e-learning course (lesson objective, dictionary, content, training, evaluation (including final evaluation), Chat, Forum etc.). The article, also, presents strengths and weaknesses of the course, the views of participants of this course.

Cuvinte-cheie
e-learning, course, distance learning,

Internet forum, online chat

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gorincioi, V.C.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-6455</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>e-learning</subject>
<subject>course</subject>
<subject>distance learning</subject>
<subject>Internet forum</subject>
<subject>online chat</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.018.43</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-08-28</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În acest articol este prezentată experienţa desfăşurării cursului de instruire la distanţă (e-learning) Învăţăm Democraţia prin Dezbateri. Sînt arătate căile de accedere la curs, principalele elemente ale unui curs e-learning (lecţii, obiective, dicţionar, conţinuturi, antrenare, evaluare (inclusiv finală), chat, forum etc.). De asemenea, sînt menţionate punctele forte şi slabe ale cursului, opiniile unor participanţi la instruirea dată.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>This article presents the experience of the distance learning (e-learning) course Learning democracy through debate. Showing ways of accession to course, the main elements of an e-learning course (lesson objective, dictionary, content, training, evaluation (including final evaluation), Chat, Forum etc.). The article, also, presents strengths and weaknesses of the course, the views of participants of this course. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>