IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(63) pentru indicele czu "37.018.43"
О формализации использования знаний при дистанционном обучении
CZU : 37.018.43:004
Пелин Николае, Пелин Cергей
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda-instruirea la distanţă- în predarea limbilor străine
CZU : 37.018.43:811
,
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дистанционное образование в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова

CZU : 343.843:37.018.43(478)
Султ Георгий, Георгиева Светлана
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные особенности организации образования в местах лишения свободы

CZU : 343.843:37.018.43
Миронова Светлана, Константинова Ирина
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование и развитие компетенций в условиях дистанционного обучения

CZU : 37.018.43:004
Волковская Мария
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web 2.0 Tools in ELT: Advantages and Disadvantages

CZU : 37.018.43:004
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(9) / 2010 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые аспекты использования платформы Moodle в процессе обучения

CZU : 37.018.43:004
Коробко Анна
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videoconferinţa – un instrument de instruire la distanţă

CZU : 37.018.43:004
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă
CZU : 37.018.43
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de instruire la distanţă şi de autoinstruire în pregătirea elevilor pentru concursurile informatice Instruirea la distanţă
CZU : 37.018.43:004
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din experienţa sistemului de învăţămînt polonez în implementarea instruirii la distanţă
CZU : 37.018.43(438)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări metodice pentru elaborarea manualelor electronice
CZU : 37.018.43:004.738.5
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(49) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Необходимость внедрения информационно-образовательных технологий в социально-адаптационный процесс осужденных

CZU : 343.843:37.018.43
Константинова Ирина
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(22) / 2003 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţămîntul deschis la distanţă- imperativ al timpului
CZU : 37.018.43
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul la distanţă în sistemul educaţional cu profil militar
CZU : 355.232:37.018.43
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări

CZU : 37.018.43:004
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quality Assurance in On-line Education

CZU : 004.85:37.018.43
, Ghencea Cristina, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Massive Open Online Courses - the Key to Success in Distance Learning Education

CZU : 004.773:37.018.43
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice .

CZU : 37.018.43
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea cursului „Data mining”
CZU : 37.018.43:004
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 63