Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții?
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
781 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-03 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.346.32-053.9 (17)
Social structure. Society as a social system (709)
SM ISO690:2012
POPESCU, Maria; RAȚĂ, Dorin. Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții? In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 3(34), pp. 42-46. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții?

CZU: 316.346.32-053.9
Pag. 42-46

Popescu Maria, Rață Dorin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2017


Rezumat

Bătrânețea este o etapă a vieții care trezește deopotrivă temeri și bucurie, dar și mai multe idei preconcepute. Ce reprezintă, în realitate, apusul vieții? O bătrânețe reușită este conjugarea a trei categorii de condiții: sănătatea, menținerea unui înalt nivel funcțional cognitiv și fizic și întreținerea unui angajament social. A îmbătrâni frumos este o artă care poate fi învățată.

La vieillesse est une étape de la vie qui éveille des craintes et des joies, mais aussi beaucoup d'idées préconisées. Qu'est-ce qui représente ce déclin de la vie en réalité ? Une vieillesse réussite est le lien de trois catégories de conditions: la santé, le maintien d’un haut niveau fonctionnel cognitif et physique et l’entretien d’un engagement social. Un beau vieillissemnt est un art qui peut être appris.

Cuvinte-cheie
bătrânețe, vârsta a treia, viaţă, senescență,

gerontologia, psihologia îmbătrânirii