Unificarea bisericii ortodoxe din Basarabia cu Biserica Ortodoxă Română
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
517 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-25 07:02
SM ISO690:2012
JELIHOVSCHI, Nicolae. Unificarea bisericii ortodoxe din Basarabia cu Biserica Ortodoxă Română. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 38-42. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Unificarea bisericii ortodoxe din Basarabia cu Biserica Ortodoxă Română

Pag. 38-42

Jelihovschi Nicolae
 
Biserica din s. Sălcuţa, Căuşeni
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016