Social expectancy in vocational realization
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
368 11
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-24 02:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.628:37.014 (1)
Social psychology (216)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (865)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Social expectancy in vocational realization

CZU: 316.628:37.014
Pag. 59-64

Zubenschi Mariana
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2015


Rezumat

A common link between social expectancy and vocational realization has often been assumed. The purpose of this article is to reflect how social expectancy predicts the vocational achievement, which itself is a genetic variable at the individual or group levels. The social expectancy and vocational realization are very complex, as a puzzle that pieces by pieces should be analyzed to get a picture of things. In its terms the social expectancy integrates such variables as social policies that are adopted by society or countries, future social programs, political and economic country situation, country traditions and country historical development. Social expectation it is a multilevel individual approach as well as human society represent a group of people related to each other through persistent relations. These assumed relations have evidently stratified and dominant patterns where the vocational expectation fulfills the future prognosis, based on society experience. It is a temporal chain designed between society, expectancy, vocation and their realization

O legătură între expectanţa socială şi realizarea vocaţională a fost de multe ori asumată. Scopul acestui articol este de a reflecta modul în care expectanţa socială prezice realizarea vocaţională, unde ultima este o variabilă cu expresie transmisibilă la nivel individual sau de grup. Expectanţa socială şi realizarea vocaţională în sine sunt procese foarte complexe, precum un puzzle din piese multiple care ar trebui să fie analizate aparte pentru a obţine o imagine deplină a lucrurilor. În termenii săi expectanţa socială integrează variabile, cum ar fi politicile sociale, care sunt adoptate de către societate sau la nivel internaţional, programe sociale planificate, situaţie politică şi economică pe ţară, tradiţii, crize şi dezvoltare în context istoric. Expectanţa socială în sine poate fi divizată în mai multe nivele sociale, de la cel individual la cel macrosocial, la fel ca şi societatea umană care reprezintă un grup de oameni legaţi între ei prin relaţii, tangen¬tibile, persistente sau de o altă natură. Aceste relaţii asumate se inserează în nişte mo¬dele stratificate şi dominante, unde expectanţele vocaţionale capătă roluri de vectori de viitor, iar experienţele societăţii fundament. Este certă astfel legătura proiectată temporal şi logaritmic dintre societate, expectanţă, vocaţie şi realizarea acestora.

Cuvinte-cheie
social expectancy, interests, vocation, career.,

motivation, values