Aspecte controversate ale practicii judiciare în materia infracţiunilor prevăzute la lit.c) alin.(3) art.217, respectiv la lit.c) alin.(3) art.2171 CP RM
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
812 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-12 11:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.575(478) (6)
Offences against public credit, morality, the family (512)
SM ISO690:2012
COPEŢCHI, Stanislav. Aspecte controversate ale practicii judiciare în materia infracţiunilor prevăzute la lit.c) alin.(3) art.217, respectiv la lit.c) alin.(3) art.2171 CP RM . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale), 2014, nr. 8(78), pp. 84-88. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Aspecte controversate ale practicii judiciare în materia infracţiunilor prevăzute la lit.c) alin.(3) art.217, respectiv la lit.c) alin.(3) art.2171 CP RM
CZU: 343.575(478)

Pag. 84-88

Copeţchi Stanislav
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 august 2015


Rezumat

În prezentul demers ştiinţific este analizată practica judiciară de examinare a faptelor infracţionale prevăzute la lit.c) alin.(3) art.217 şi la lit.c) alin.(3) art.2171 CP RM. În rezultatul studiului empiric efectuat se ajunge la concluzia despre practica judiciară eronată de încadrare a acţiunilor făptuitorului potrivit alin.(2) art.217, respectiv alin.(2) art.2171 CP RM în ipoteza utilizării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă, atunci când acţiunea prejudiciabilă se concretizează în păstrarea, procurarea, transportarea sau expedierea numitelor substanţe, deşi, în mod normal, aplicabile sunt normele de la lit.c) alin.(3) art.217, respectiv de la lit.c) alin.(3) art.2171 CP RM.

In this scientific approach there is analyzed the judicial practice in matters of criminal acts specified to in c) par.(3) of article 217 and c) par.(3) of article 2171 PC RM. The result of the conducted empirical study is concluded about the legal practice incorrect of qualification actions of the perpetrator according to par. (2) of article 217, respectively par.(2) of article 2171 PC RM in the case of use drugs, psychotropic substances or their analogues whose circulation for medicinal purposes is prohibited, when the prejudicial action is reflected in the keeping, purchase, transportation or dispatch of said substances, although normally applicable are rules in c) par.(3) of article 217 or c) par.(3) art.2171 PC RM.