Caracterizarea materiei organice dizolvate în hidroecosistemul valea morilor, mun. Chișinău cu utilizarea analizei 1H RMN
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
355 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-20 07:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.5:628.193(478) (1)
General ecology and biodiversity (779)
Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering (287)
SM ISO690:2012
GORINCIOI, Elena, TRIFĂUŢAN, Viorica. Caracterizarea materiei organice dizolvate în hidroecosistemul valea morilor, mun. Chișinău cu utilizarea analizei 1H RMN. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Chimie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.2, pp. 133-137. ISBN 978-9975-76-391-2 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Caracterizarea materiei organice dizolvate în hidroecosistemul valea morilor, mun. Chișinău cu utilizarea analizei 1H RMN

Characterization of organic matter dissolved in valea morilor hydroecosystem of chisinau city with the use of 1H NMR analysis

CZU: 574.5:628.193(478)

Pag. 133-137

Gorincioi Elena12, Trifăuţan Viorica3
 
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
 
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2022


Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele preliminare ale cercetărilor, vizând caracterizarea materiei organice dizolvate (DOM) în hidroecosistemul Valea Morilor din municipiul Chișinău, cu aplicarea spectroscopiei 1H RMN. Cercetarea a fost focalizată pe identificarea particularităților DOM pe baza spectrelor 1H RMN, fiind propusă în completarea metodelor aplicate pe moment în țară pentru confirmarea caracteristicilor fizico-chimice ale apelor naturale. Din datele experiențelor 1H RMN pe diferite mostre de apă din lac prelevate la finele lunii octombrie 2021, a fost stabilit profilul chimic al DOM în hidroecosistemul Valea Morilor, care include: hidrocarburi alifatice nesubstituite, hidrați de carbon, precum și compuși aromatici.

This work present the preliminary results of investigations aimed at the characterization of dissolved organic matter (DOM) in the Valea Morilor hydroecosystem (Chisinau muni), with the application of 1H NMR spectroscopy. The research was focused on identifying the particularities of DOM based on 1H NMR spectra, being proposed in addition to the currently applied in our country methods to confirm the physico-chemical characteristics of natural waters. From the data of 1H NMR experiments on various lake water samples taken at the end of October 2021, the chemical profile of the DOM in the Valea Morilor hydroecosystem was established, which includes: unsubstituted aliphatic hydrocarbons, carbohydrates and aromatic compounds.

Cuvinte-cheie
hidroecosistem, poluarea apei, analiza 1H RMN, materie organică dizolvată.,

hydro-ecosystem, water pollution, 1H NMR analysis, dissolved organic matter