Cercetările bioetice prin prisma reglementărilor europene și naționale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-15 12:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.13:17 (1)
Types and forms of law (805)
Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy (406)
SM ISO690:2012
CUCIURCĂ, Angela, PÎRŢAC, Grigore. Cercetările bioetice prin prisma reglementărilor europene și naționale. In: Vector European, 2021, nr. 2, pp. 24-27. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Cercetările bioetice prin prisma reglementărilor europene și naționale

Bioice research under european and national regulations

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.05
CZU: 340.13:17

Pag. 24-27

Cuciurcă Angela, Pîrţac Grigore
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2021


Rezumat

Actualitatea subiectului abordat rezidă din interesul manifestat pentru cunoașterea cercetărilor bioetice prin prisma reglementărilor europene și naționale. În acest articol este elucidat cadrul legislativ european și național în cercetările bioetice, făcându-se o clasificare a problemelor de bioetică în legislația autohtonă. De asemenea sunt evaluate anumite norme şi reglementări juridice cuprinse în tratate, elaborate de instituții europene, care urmăresc instituirea și funcționarea optimă a instituțiilor comunitare referitoare la bioetică şi care sunt utile pentru cadrul legislativ național.

The timeliness of the subject is due to the interest shown in knowledge of the European and national legislative framework in bioethical research. The European and national legislative framework for bioethical research is clarified in this Article, and the biophysical issues are classified into domestic legislation. It also assesses certain rules and legal regulations contained in the Treaties drawn up by the European institutions, which aim at establishing and operating best the Community institutions on bioethics and which are useful for the national legislative framework

Cuvinte-cheie
reglementări juridice, bioetică, instituții comunitare, cadru legislativ național și internațional, acte comunitare, instituții abilitate, tehnici medicale, genomul uman,

legal regulations, bioethics, community institutions, national and international legislative framework, community acts, competent institutions, medical techniques, human genome