Human resources management
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-29 10:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.95/.96 (79)
Fields of management (319)
SM ISO690:2012
LAVALLEE, Sylvie, ANDON, Ala. Human resources management. In: Vector European, 2021, nr. 2, pp. 201-206. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.37
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Human resources management

Managmentul reusurselor umane

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.37
CZU: 005.95/.96

Pag. 201-206

Lavallee Sylvie1, Andon Ala2
 
1 University of Quebec at Montreal,
2 University of European Studies of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2021


Rezumat

In general, human resources management (HRM) is a set of activities, performed at the organizational level, and which allows the most efficient use of people, employees of that authority, to achieve both general organizational and individual goals. In specific terms, human resource management consists of numerous activities, which include, among others, the following basic directions: •Staff planning; •Elaboration of job descriptions; •Recruitment, selection and orientation of staff; •Evaluation of individual and collective performances; •Rewards and benefits specific to the job; •Health and safety of staff; •Discipline, control and evaluation of staff functions; •Work scheduling, etc. Obviously, this list is not exhaustive, but it presents most of the important actions that humanresources management deals with, an area of organizational management that helps, and most often does, to streamline the activity of an organization. Within the local public authority (LPA), this is particularly important, because the success of the activities carried out at the level of the whole community depends on the efficiency of carrying out these activities.

La modul general, managementul resurselor umane (MRU) reprezintă un ansamblu de activităţi, realizate la nivel organizaţional, şi care permite folosirea cât mai eficientă a oamenilor, angajaţi ai respectivei autorităţi, pentru a atinge atât scopurile generale organizaţionale, cât şi cele individuale. În termeni specifici, managementul resurselor umane consistă din numeroase activităţi, care includ, printre altele, următoarele direcţii de bază: • Planificarea personalului; • Elaborarea fişelor de post; • Recrutarea, selectarea şi orientarea personalului; • Evaluarea performanţelor individuale şi colective; • Recompense şi beneficii specifice locului de muncă; • Sănătatea şi siguranţa personalului; • Disciplina, controlul şi evaluarea funcţiilor personalului; • Programarea muncii etc. Evident, această listă nu este exhaustiva, dar prezintă majoritatea acţiunilor importante de care se ocupă managementul resurselor umane, domeniu de gestiune organizaţională care ajută, şi de cele mai multe ori o face, la eficientizarea activităţii unei organizaţii. În cadrul autorităţii publice locale (APL), acest lucru este deosebit de important, deoarece de eficienţa realizării acestor activităţi depinde succesul activităţilor realizate la nivelul întregii comunităţi.

Cuvinte-cheie
management, psychology, Human resources,

managment, psihologie, resurse umane