Câteva considerații privind mărturiile însemnelor distincte de pe piese de argint din cotidianul urban. Patrimoniul MNEIN
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
453 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-24 12:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
069.02:739.1/.2(478) (1)
Museums. Permanent exhibitions (511)
Plastic arts (433)
SM ISO690:2012
ŞIŞCANU, Elena. Câteva considerații privind mărturiile însemnelor distincte de pe piese de argint din cotidianul urban. Patrimoniul MNEIN. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) , 2020, nr. 33(46), pp. 168-184. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054

Câteva considerații privind mărturiile însemnelor distincte de pe piese de argint din cotidianul urban. Patrimoniul MNEIN

Several Considerations regarding Witnesses of Distinct Signs on Silver Items from the Urban Daily Life. MNEIN Collections

CZU: 069.02:739.1/.2(478)

Pag. 168-184

Şişcanu Elena
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
 
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2021


Rezumat

În această lucrare prezentăm experiența identificării, cercetării și descifrării însemnelor distincte de pe exponatele din argint, modul de abordare a unor obiecte de argintărie uzuală din patrimoniul MNEIN, achiziționate din mediul urban în secolul trecut, și care dezvăluie informații inedite privind identitatea lor. Argintăria uzuală cuprinde obiecte lucrate din aliaje de argint de diferite calități, care au fost utilizate în mod curent în casă, gospodărie, în special la servit, dar având și alte funcții. Majoritatea sunt obiecte unicate, produse meșteșugărești, unele sunt obiecte de serie, fără pretenția de a intra în categoria celor de artă decorativă, deși, prin designul mai deosebit, prin tehnica foarte bună de prelucrare, prin finețea și chiar arta ornamentală, sunt foarte aproape de piesele de artă decorativă. Gama tipologică a acestor obiecte este largă, cuprinzând farfurii, tăvi, fructiere, cupe, pahare, zaharnițe, bomboniere, sfeșnice, candelabre, seturi de tacâmuri de mâncat și de servit, seturi de preparat și de servit ceai, solnițe, suporturi pentru mirodenii. Cele la care ne vom referi în acest studiu sunt în special din argint, obiecte uzuale provenite din diferite ateliere din Basarabia, Sankt Petersburg, Moscova, Polonia, Cehia, Germania. Prezentul articol este realizat din necesitatea unui studiu orientat pe problema expertizării pieselor fabricate din metale nobile, parte componentă a patrimoniului cultural muzeal.

In this paper we would like to present the experience of identification, research and deciphering distinct signs on silver exhibits, approaching utilitarian silver objects from the MNEIN collections, bought from urban environment in the previous century, which display unpublished information regarding their identity. The utilitarian silver objects comprise items that were normally produced from silver alloys of different qualities, which were commonly used in house and household, especially for serving, eating, as well as with other functions. Most of them are unique objects, craftsmanship items; some are serial objects, without the pretention of entering in the category of items of decorative art. However, due to their special design, due to the excellent technique of processing, due to the refinement and even the ornamental art, they are very close to the objects of decorative art. The typological range of these objects is very large, comprising: dishes, trays, fruit dishes, cups, glasses, sugar basins, bowls of sweets, candlesticks, chandeliers, sets of plates for eating and serving, sets for making and serving tea, salt cellars, supports for spices, etc. Those that we refer to in this study are especially made of silver, utilitarian objects originating from different workshops from Bessarabia, Saint Petersburg, Moscow, Poland, Czechia and Germany. The present paper was written out of the necessity of a study dedicated to the problem of making an expertise both of noble metals and of processed items which are a component of the museum cultural heritag

Cuvinte-cheie
cheie: orfevru, poanson, probirer, marcă, argint,

goldsmith, stamp, “probirer”, mark, Silver