Венская ваза, расписанная в Дрездене (архитектурно-художественные, стилистические, морфологические и конструктивные особенности)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
557 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-24 18:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
738.1/.2.03 (1)
Plastic arts (433)
SM ISO690:2012
ПИСЬМАК, Юрий. Венская ваза, расписанная в Дрездене (архитектурно-художественные, стилистические, морфологические и конструктивные особенности). In: Arta , 2021, nr. 1(AV), pp. 54-62. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2021.30-1.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Венская ваза, расписанная в Дрездене (архитектурно-художественные, стилистические, морфологические и конструктивные особенности)

Viennese vase painted in Dresden (architectural, artistic, stylistic, morphological and structural features)

Vază vieneză pictată la Dresda (particularități arhitectural-artistice, morfologice, constructive și stilistice)

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2021.30-1.08
CZU: 738.1/.2.03

Pag. 54-62

Письмак Юрий
 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
 
 
Disponibil în IBN: 12 august 2021


Rezumat

În articol, sunt examinate particularitățile arhitectural-artistice, morfologice, constructive și stilistice ale unei vaze vechi din porțelan ce face parte dintr-o colecție privată din Odesa. Vaza albă (nevopsită) a fost confecţionată în anii 1860 la fabrica de porțelan din Viena. Această vază a fost pictată în atelierul de pictură pe porțelan al Helenei Wolfson din Dresda între anii 1864-1878 (?). Helena Wolfson a activat într-un centru important de civilizație, cultură și artă europeană din acea vreme. Imaginile aplicate pe vază sunt realizate în tehnica picturii manuale suprapuse pe stratul de glazură. Pe fundalul turcoaz al corpului oval al vazei, sunt pictate buchete de flori foarte bine structurate compoziţional, iar pe sectoarele rămase albe ale corpului ei sunt pictate scene galante în stilul lui Watteau. Pe fundul vazei este aplicată o marcă de culoare albastră: un scut. Pictura vazei se evidențiază prin expresii coloristice vii, compoziție reuşită și tonalități reținute, pline de armonie. Vaze similare pictate la atelierul Wolfson au fost expuse la Expoziția Internațională din Sydney (1879) și la Expoziția Mondială din Melbourne (1880). Vazele decorative din porțelan deţin un rol important în crearea ansamblului arhitectural-artistic al interioarelor. Principiul lor compozițional de bază este arhitectonica.

The article examines the architectural, artistic, stylistic, morphological and structural features of an old porcelain vase from a private Odessa collection. The unpainted vase was made in 1860s at Vienna Porcelain Manufactory. This vase was painted in Helena Wolfsohn’s studio in Dresden between 1864 and 1878 (?). Helena Wolfsohn lived and worked in a significant center of European civilization, culture and arts of her time. The images are painted on the vase using the technique of manual overglaze painting. Amazingly arranged bouquets of flowers are painted on the turquoise background of the oval-shaped body of the vase, and gallant scenes in the Watteau style are depicted on the white parts of the body. On the bottom of the vase base an underglaze blue mark is applied: a shield. The painting of the vase is notable for a vivid pictorial effect, a successful composition, harmony and restraint of color shades. Similar vases painted at Helena Wolfsohn’s studio were exhibited at the International Exhibition in Sydney (1879) and at the World Exhibition in Melbourne (1880). Decorative porcelain vases play an important role in creating the architectural and artistic ensemble of the interior, whose main compositional principle is architectonics.

Cuvinte-cheie
vază veche de porțelan, Helena Wolfson, Dresda, fabrica din Viena, pictură manual suprapusă stratului de glazură, stil Watteau, atribuție.,

old porcelain vase, Helena Wolfsohn, Dresden, Vienna Manufactory, hand overglaze painting, Watteau style, attribution.