Chișinău. Unforgettable cultural experiences
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
786 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.7:008(478-25) (1)
Sociology of culture. Cultural context of social life (591)
Civilization. Culture. Progress (614)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Chișinău. Unforgettable cultural experiences. In: Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society. Ediția 3, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, p. 74.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Conferința "Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

Chișinău. Unforgettable cultural experiences

Chișinău. Experiențe culturale de neuitat

CZU: 316.7:008(478-25)

Pag. 74-74

Condraticova Liliana12
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 State University of Moldova
 
Proiect:
20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2021


Rezumat

In the hierarchy of human needs, in addition to physiological, physical and social security, belonging, affirmation and personal fulfillment, the need for beauty holds its special place, as we come tot his society to build, not to demolish. For this reason, we chose only a few sights tov is it in order tore discovert his city, but also to fill and refill these gaps. Especially now, when modern society needs quality information.

În ierarhia nevoilor umane, pe lângă cele fiziologice, de securitate fizică și socială, de asociere, afirmare și realizare personală, nevoia de frumos își are locul său aparte, noi venind în această societate pentru a construi și nu a demola. Din această rațiune, am ales doar câteva obiective de vizitat pentru a redescoperi și noi acest oraș, dar și pentru a umple și reumple aceste goluri. Mai ales acum, când societatea contemporană are nevoie de informație de calitate

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Condraticova, L.E.</creatorName>
<affiliation>Academia de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Chișinău. Unforgettable cultural experiences</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>316.7:008(478-25)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>In the hierarchy of human needs, in addition to physiological, physical and social security, belonging, affirmation and personal fulfillment, the need for beauty holds its special place, as we come tot his society to build, not to demolish. For this reason, we chose only a few sights tov is it in order tore discovert his city, but also to fill and refill these gaps. Especially now, when modern society needs quality information.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n ierarhia nevoilor umane, pe l&acirc;ngă cele fiziologice, de securitate fizică și socială, de asociere, afirmare și realizare personală, nevoia de frumos &icirc;și are locul său aparte, noi venind &icirc;n această societate pentru a construi și nu a demola. Din această rațiune, am ales doar c&acirc;teva obiective de vizitat pentru a redescoperi și noi acest oraș, dar și pentru a umple și reumple aceste goluri. Mai ales acum, c&acirc;nd societatea contemporană are nevoie de informație de calitate</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>