Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
661 20
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-20 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.11:581.1 (9)
Cereals. Grain crops (696)
Plant physiology (545)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Galina, GAVZER, Svetlana, SAŞCO, Elena. Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase. In: Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice, 4-5 septembrie 2020, Chişinău. Chişinău: 2020, pp. 141-147.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice 2020
Conferința " Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice"
Chişinău, Moldova, 4-5 septembrie 2020

Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase

CZU: 633.11:581.1

Pag. 141-147

Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2020


Rezumat

The article presents data on the reaction of perspective lines and approved varieties of common winter wheat (Triticum aestivum L.) at different temperature levels (4, 14, 22°C). Based on important growth and development characteristics (germination, root length, stem length) we calculated the grain vigor index, variance (genotypic, phenotypic), coefficients of variation (genotypic, phenotypic), heritability in a broad sense, genetic advantage of characters. It was concluded about the opportunity of the genotypes under study for involvement in breeding programs in order to improve the resistance to cold.

Cuvinte-cheie
Wheat, cold, resistance, variance, heritability, genetic advantage

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-113200</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfStartPage>141</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/113200</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Germinația și vigoarea boabelor de gr&acirc;u comun la temperaturi joase</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Wheat; cold; resistance; variance; heritability; genetic advantage</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article presents data on the reaction of perspective lines and approved varieties of common winter wheat (Triticum aestivum L.) at different temperature levels (4, 14, 22&deg;C). Based on important growth and&nbsp;development characteristics (germination, root length, stem length) we calculated the grain vigor index, variance (genotypic, phenotypic), coefficients of variation (genotypic, phenotypic), heritability in a broad sense, genetic advantage of characters. It was concluded about the opportunity of the genotypes under study for involvement in breeding programs in order to improve the resistance to cold.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-2144</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18945</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12432</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-2144</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-2144-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lupashku</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Galina A.</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Лупашку</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Галина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18945</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18945-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Гавзер</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Светлана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12432</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12432-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Сашко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Елена</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>