Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1435 30
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-08 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:378.22(478) (2)
General methodology. Scientific and technical methods of research. Scientific analysis and synthesis (1119)
Higher education. Universities. Academic study (2504)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe, PIŞCENCO, Marina, CALLO, Tatiana, DANILIUC, Aliona, MINCIUNĂ, Vitalie. Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2020, nr. 1(56), pp. 17-26. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4091558
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019

Trends in Atestation of scientific and scientific-teaching staff from the Republic of Moldova in 2019

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4091558
CZU: 001.89:378.22(478)

Pag. 17-26

Cuciureanu Gheorghe, Pişcenco Marina, Callo Tatiana, Daniliuc Aliona, Minciună Vitalie
 
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2020


Rezumat

The paper analyses the trends in the attestation of scientific and scientific-teaching staff in the Republic of Moldova in 2019. The confirmation of the scientific and scientific-didactic titles, the approval of the quality of PhD supervisor, the recognition and equivalence of the highly qualified documents obtained abroad are analysed according to several criteria: number of evaluated persons, their structure according to the scientific field, the affiliated institution and so on. There is a decrease in the number of people who have obtained diplomas, certificates and certificates of attestation, but also the maintenance of tendencies and problems in the attestation process, characteristics in previous years. Keywords: scientific titles, scientific-didactic titles, PhD supervisors, attestation.

În articol se analizează tendințele în atestarea personalului științific și științifico-didactic în Republica Moldova în anul 2019. Confirmarea titlurilor științifice și științifico-didactice, aprobarea calității de conducător de doctorat, recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate sunt analizate după mai multe criterii: numărul persoanelor atestate, structura lor după domeniul științific, instituția afiliată ș.a. Se constată micșorarea numărului persoanelor care au obținut diplome, atestate și certificate de atestare, precum și menținerea unor tendințe și probleme în procesul de atestare, caracteristice anilor precedenți.

Cuvinte-cheie
scientific titles, scientific-didactic titles, PhD supervisors, attestation,

titluri științifice, titluri științifico-didactice, conducători de Doctorat, atestare