IBN
Close

107Publicaţii

1484Descărcări

88840Vizualizări

Cuciureanu Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Academia.edu ID
LinkedIn ID
ResearchGate person ID
Blog
Scopus Author ID
ACM Profile

Articole în reviste din RM - 58. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 14.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 2. Contribuții - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 5
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 40
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 3

2024 - 1

  Alegerea cercetătorilor în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei: perspectivă bibliometrică, managerială și etică
Cuciureanu Gheorghe12
1 Information Society Development Institute,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP)
Intellectus
Nr. 1 / 2024 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 13

  Excellence or misconduct: how the visibility of team leaders impacts the research project competition in the Republic of Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Ţurcan Nelly2 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University
Science and innovation
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1815-2066 / ISSNe 2413-497X
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-80. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicatori cercetare-dezvoltare … : Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Minciună Vitalie , Holban Ion , Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena , Munteanu Ruslan , Cazacu Elena , Ţurcan Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-8-0
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Creativitatea în jurnalism
Vol.5. 2023. Chişinău. ISBN 978- 9975-149-28-0.
Disponibil online 15 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Pişcenco Marina , Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potențialul științific uman din Republica Moldova în anul 2022
Cuciureanu Gheorghe12 , Cuciureanu Doina3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
3 Universitatea din Milano, Italia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(71) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Readiness Toward the Implementation of Open Science Initiatives in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova
Central European Journal of Public Policy
Vol. 17, / 2023 / ISSN 1802-4866
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recomandările experţilor europeni: o nouă șansă pentru cercetarea din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe12
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele studiilor doctorale ale membrilor Guvernului Republicii Moldova
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategia cercetării științifice:evidențe din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Minciună Vitalie , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-4-2.. ISBN (pdf) 978-9975-3564-5-9 (PDF)
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-59. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tezele de excelență ca reflectare a cercetărilor doctorale și postdoctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12 , Donici Valentina3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

  Analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Lupu Viorica , Cheradi Natalia , Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană
Cuciureanu Gheorghe1 , Donici Valentina2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană
Cuciureanu Gheorghe1 , Donici Valentina2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova: studiu de caz
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Researchers' Quest for Productivity and Visibility: the Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 Moldova State University,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
3 Information Society Development Institute
ACM International Conference Proceeding Series. 2022 Central and Eastern European eDem and eGov Days: Hate Speech and Fake News - Fate or Issue to Tackle?
2022. New York, SUA . ISBN 978-145031240-0.
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Researchers’ Quest for Productivity and Visibility: The Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 Moldova State University,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
3 Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2022. Viena. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele unui experiment: Publicațiile prădătoare reprezintă o amenințare pentru comunitatea academică din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe1 , Vrabie Valeria2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Etică și Deontologie
Nr. 2(01) / 2022 / ISSN 2784-3904
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana , Vrabie Valeria , Minciună Vitalie , Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Științele juridice în contextul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări
Manic Stelian1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Manic Ludmila1
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Analiza schimbărilor în conceptul studiilor doctorale. Abordări prin prisma politicilor promovate la nivel european
Manic Stelian1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Manic Ludmila1
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review
Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire
Cuciureanu Gheorghe12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-67. Vizualizări-1445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe1 , Cîrlig Cornelia2
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Cojocaru Igor1 , Minciună Vitalie1 , Manic Stelian2 , Manic Ludmila3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-1494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer
Rotaru Tatiana , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare
Callo Tatiana , Cuciureanu Gheorghe , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-1425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Publishing as an Indicator of Scientific Research Quality and Ethics: The Case of Law Journals from Moldova
Moldoveanu Bianca1 , Cuciureanu Gheorghe2
1 Centre for Science and Society Studies, Iasi,
2 Public Association “PRO-TEST”, Chisinau
Science and Engineering Ethics
Nr. 2(26) / 2020 / ISSN 1353-3452 / ISSNe 1471-5546
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-1680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe , Marusic Galina , Minciună Vitalie , Callo Tatiana , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-1892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe12 , Minciună Vitalie12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-1590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova
Chiciuc Andrei1 , Cuciureanu Gheorghe12 , Minciună Vitalie12
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-1714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

  ”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional
Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Minciună Vitalie
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-1596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Concluzii și recomandări. Analiza SWOT privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”
Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-80. Vizualizări-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cultura științifică deschisă ca element important al noii paradigme de efectuare a cercetărilor
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea, promovarea și recompensarea cercetătorilor în Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea cercetătorilor în spiritul Științei Deschise – element esențial în deschiderea sistemelor științifice
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cujba Rodica , Ţurcan Nelly , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Antoci Cristina, Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Rusu Andrei , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Măsurarea / metricile Științei Deschise
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-2249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Ungureanu Elena , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Holban Ion , Minciună Vitalie , Cujba Rodica , Guzun Mihail , Cojocaru Irina , Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Cernăuţeanu Victor , Botnaru Viorica , Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 106