IBN
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 25 Unique visitors: 24

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "development"
Ways to attract diaspora into investment projects implemented in the Republic of Moldova
Chirvas Cristina
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile de bază si direcțiile activității economice din cadrul ONU

Cărbune Natalia
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of a biomechanical orthotic device
Molina Ignacio Espíritu García, Dunai Larisa, Lengua Ismael Lengu
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalization and international technology transfer

Palii Natalia
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, pentru eficientizarea și transparentizarea managementului resurselor umane in administrația publică din Romania

Autor Nou
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefit and toil – work from the personalistic perspective
Adamczyk Dariusz
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cовременные тенденции экономического регулирования инновационного развития системы высшего образования
Левченко Александр, Мохаммад Хаидура Хани
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная деятельность потребительской кооперации: тенденции и особенности развития
Чичерин Юрий
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eco-economy and sustainable development in Romania
Melnic Andreia, Urban Violeta
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare experienţa uniunii europene şi problemele Republicii Moldova
Maxim Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi asigurarea competitivităţii pîinii şi produselor de panificaţie pe piaţă în baza activităţii de marketing
Petrovici Sergiu, Dumbrava Dorina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea economică a locului şi rolului serviciilor in econo¬mia Republicii Moldova
Sârbu Olga, Coreţchi Boris
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglările neurologice ale copiilor prematuri expuşi neuroprotecţiei antenatale cu sulfat de magneziu
Sprincean Mariana, Eţco Ludmila, Curteanu Ala, Petrov Victor, Opalco Igor, Burlac Ala, Paladi Elena
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(66) / 2015 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele actuale în ameliorarea și organizarea producerii semințelor de legume
Botnari Vasile
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование и развитие организационной культуры предприятия
Lavruk Oxana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current status and development of agribusiness in Ukraine
Chykurkova A., Belko I.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at 50 years anniversary
Lupascu Tudor, Aricu Aculina, Vlad Pavel, Cocu Maria
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика соматовисцеральных взаимоотношений сфинктерального аппарата внепеченочных желчных протоков в пренатальном периоде онтогенеза человека
Ţighicalo Vitalii
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранние стадии развития внепеченочных желчных протоков
Ţighicalo Alexandr
Curierul Medical
Nr. 5(311) / 2009 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42