IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "church"
Ecumenical tourism
Savu Cosmina-Silviana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prizonier în propria țară. pr. martir Dimitrie Bejan (1909-1995)

Dâmbu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social work of religious organizations in a contemporary state (the case of Russia)

Mitrofanova Anastasia
Институт социологии образования РАО, г. Москва
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ierarhii familiale în satul românesc. Consideraţii pe marginea pomelnicului din Zăpodeni – Vaslui

Lefter Lucian-Valeriu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Vaslui
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folosirea potenţialului turismului religios în Republica Moldova: realităţi şi perspective

Seinic Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici

Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrospectiva învățământului teologic din Moldova

Oistric Andrei
Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наследие церковных преобразований XVII–XVIII веков в современной русской культуре

Litvinova Anastasia, Rodiceva Irina
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Духовное наследие эпохи возрождения

Kertik-oll Sendima, Rodiceva Irina
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natalia Gonciarova şi icoanele sale basarabene
Stăvilă Tudor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативно-правовая основа статуса церкви в Украине и зарубежных странах.

Pavroz Tatiana
Национальная академия внутренних дел Украины
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(43) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Церковь в государственных проектах украинской эмиграции в межвоенный период

Tokarciuk Oliga
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Legea şi Viaţa
Nr. 3/3(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea pastoral-filantropică a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni

Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituirea și completarea cu tipărituri românești a bibliotecii mănăstirii Noul Neamț în timpul lui Andronic Popovici (1861–1893)

Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartea și știința de carte în sud-estul Moldovei, ocupat de turci și tătari

Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Юлиан Фрипту (1872─1944) – просвещенный священник Комратского кафедрального собора

Duminica Ivan
Академия Наук Молдовы
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea în raporturile dintre domnie și mănăstirile Moldovei (secolele XV-XVI). Pentru o abordare interdisciplinară a problemei
Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 14 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea istorico-arheologică bisericească din Chișinău – pilon cultural și spiritual al trecutului basarabean

Melinti Maxim
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciuciuleni – satul cu două biserici ortodoxe

Cerga Alexandru1, Bulmaga Mihail2
1 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praxiologia și axiologia educației moral – spirituale în contestul dezvoltării personalității

Caușan Anatoli
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30