IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "capital"

Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile pe acţiuni cu capital de stat

Morozniuc Ion1, Morozniuc Liliana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi de investiţii şi crearea de locuri de muncă

Ioviţu Mariana, Păcurar Gheorghe, Crauş Daniel
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка динамики капитала агропромышленных предприятий Украины

Davidenko N., Kulibaci Iu.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surse şi metode de finanţare a investiţiilor

Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенденции роста прибыли аграрных предприятий

Kravchenko Yulia, Petrenko Oliga
Одесский государственный аграрный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul financiar – garanția sistemului financiar-bancar național

Raiețchi Eugeniu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baloane financiar-bancare

Lopotenco Vadim
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternative de finanțare a microîntreprinderilor (Partea I-a)

Tirlea Mariana-Rodica1, Perciun Rodica2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul Societății Europene

Dandara Liliana1, Revenco Valentina2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de evaluare a strategiilor exploataţiilor agricole comerciale şi conexiunea cu rata rentabilităţii capitalurilor proprii

Năstase Mircea
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of production factors in agriculture
Şamin Anatolii, Şamin Alexei
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatorii echilibrului financiar utilizaţi în cadrul activităţii economice a întreprinderii

Luca Liviu
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a entităţii efes Vitanta‚ Moldova Brewery S.A.

Ciurari Mihaela, Călugăreanu Diana
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raţionalitatea de atragere a creditelor

Cabari Ana-Maria, Gonţa Diana, Muntean (Slobodeanu) Neli
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscul financiar al întreprinderii

Sărbu Valeria, Mardari Dana, Cobzari Ludmila
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation in entrepreneurship: from Moldova to Silicon Valley

Tarai Mirabela, Dodu-Gugea Larisa
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Классификация факторов повышения эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия

Bessarab Irina, Cara Maria
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regele Ferdinand I, Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei

Rotaru Jipa12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente decorative în arhitectura „stalinistă” a RSSM de la schiţă la realizare

Ostapov Alina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la esența și clasificarea capitalului

Balan Igor1, Erhan Valeriu2
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48