IBN
Close
Hafida Merzouk
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2021 - 1

In vitro evaluation of antioxidant activity of coffee parchment extracts
Didi Amel , Malti Nassima , Amel Medjdoub , Hafida Merzouk , Didi Mohamed Amine
University of Belkaïd Abou Bekr Tlemcen
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1