IBN
Close
Brîk Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Безэквивалентная лексика как средство передачи национального колорита чужого народа в художественном тексте
Брык Марина
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1